DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]


Informasjon om Folketellinger og manntall:

Dei militære manntala skulle registrere tenestedyktige menn for å sjå kva for eit oppbud ein kunne stille i krigstilfelle. Manntala frå 1663-66, samt 1701 var i prinsippet landsdekkjande, men ein registrerte berre menn i landdistrikta, og frå 1701-teljinga manglar listene for store delar av landet. Medan manntala 1663-64 berre registrerte menn over 12 år, vart alle over 1 år tekne med i 1666 og 1701. Meir informasjon om teljingane 1663-66 i registraturet for desse manntala. Stamrullane skulle registrere vernepliktige menn frå dei vart døypte.

Les om folketellinger i Norge hos Digitalarkivet:
Folketeljingar i Noreg

II.) Manntall i betydningen fullstendige fortegnelser over samtlige menn eller aldersgrupper av menn, fikk vi først i 1663–66 som et resultat av generalkirkeinspektør Titus Bülches virksomhet. Med prestenes og fogdenes hjelp tok han i første omgang opp lister over alle menn fra tolv år og oppover. Disse listene ble senere til dels supplert med fortegnelser som også omfattet gutter under tolv år. Manntallet omfattet ikke Finnmark og byene, men er ellers på det nærmeste fullstendig bevart for resten av landet.

I 1701 ble det på ny pålagt fogder, sorenskrivere og prester å føre manntall over alle menn. Dette manntallet skulle sannsynligvis tjene militære formål. Manntallet er gått tapt for store deler av Agder og Østlandet. Som hos Titus Bülche finnes ikke manntall for byene og for Finnmark.

Manntallene av 1663 og 1701 er i Riksarkivet. Jf. folketellinger. K.J./S.I.
Kilde: Lokalhistoriewiki: Leksikon - Manntall

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 7


 Folketelling 1875 Familysearch (Vis detaljer)

Hva som er klart kan man finne her
Informasjon om framdriften av registreringa

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for hele landet 1910 (Vis detaljer)

Digitalarkivet la 1.12.2010 ut folketellingen for 1910.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger gjennom 200 år (NB.no) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år. Kun tilgang i Nasjonalbiblioteket. | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger gjennom 200 år (pdf) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Registratur over manntala 1663-1666 (Vis detaljer)

Oversikt over kva for manntal som finst i serien preste- og futemanntal i perioden 1663-1666, henta frå Registratur over Manntallene 1663-1666 og 1701 i det norske Riksarkiv, Oslo 1934.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestens mantall for 1664-1666 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Stemmerett for kvinner 1913-2013 (Vis detaljer)

Stortingets jubileumssider i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013.

Den 11. juni 2013 feiret vi at det var hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til denne begivenheten. Med underskriftslister og annen informasjon.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]