Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]


Informasjon om Folketellinger og manntall:

Dei militære manntala skulle registrere tenestedyktige menn for å sjå kva for eit oppbud ein kunne stille i krigstilfelle. Manntala frå 1663-66, samt 1701 var i prinsippet landsdekkjande, men ein registrerte berre menn i landdistrikta, og frå 1701-teljinga manglar listene for store delar av landet. Medan manntala 1663-64 berre registrerte menn over 12 år, vart alle over 1 år tekne med i 1666 og 1701. Meir informasjon om teljingane 1663-66 i registraturet for desse manntala. Stamrullane skulle registrere vernepliktige menn frå dei vart døypte.

Les om folketellinger i Norge hos Digitalarkivet:
Folketeljingar i Noreg

II.) Manntall i betydningen fullstendige fortegnelser over samtlige menn eller aldersgrupper av menn, fikk vi først i 1663–66 som et resultat av generalkirkeinspektør Titus Bülches virksomhet. Med prestenes og fogdenes hjelp tok han i første omgang opp lister over alle menn fra tolv år og oppover. Disse listene ble senere til dels supplert med fortegnelser som også omfattet gutter under tolv år. Manntallet omfattet ikke Finnmark og byene, men er ellers på det nærmeste fullstendig bevart for resten av landet.

I 1701 ble det på ny pålagt fogder, sorenskrivere og prester å føre manntall over alle menn. Dette manntallet skulle sannsynligvis tjene militære formål. Manntallet er gått tapt for store deler av Agder og Østlandet. Som hos Titus Bülche finnes ikke manntall for byene og for Finnmark.

Manntallene av 1663 og 1701 er i Riksarkivet. Jf. folketellinger. K.J./S.I.
Kilde: Lokalhistoriewiki: Leksikon - Manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte folketellinger

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 14


 ..nå telte han deg også - Folke- og boligtellinger ved tre århundreskifter (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Arkivverket - Finn din slekt - Folketellinger (Vis detaljer)

Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Mens kirkebøkene forteller om begivenheter over tid, gir folketellingene situasjonsbilder. Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Her kan du finne informasjon om alle personer i en husstand og se slektskapsforholdet mellom personene. | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Folketeljingar i Noreg - Informasjon (Vis detaljer)

Detaljert beskrivelse av de ulike folketellingene opp gjennom tidene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Folketelling 1875 Familysearch (Vis detaljer)

Hva som er klart kan man finne her
Informasjon om framdriften av registreringa

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for hele landet 1910 (Vis detaljer)

Digitalarkivet la 1.12.2010 ut folketellingen for 1910.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger gjennom 200 år (NB.no) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år. Kun tilgang i Nasjonalbiblioteket. | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger gjennom 200 år (pdf) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Historisk befolkningsregister (Vis detaljer)

Historisk befolkningsregister (HBR) er et prosjekt for registrering og sammenstilling av personopplysninger fra forskjellige kilder, med det mål å lage en oversikt over Norges befolkning i tidligere tid. I første omgang legges det vekt på perioden fra folketellinga 1801 frem til folketellingen i 1910 som er siste åpne folketelling. Vi inkluderer også nyere kilder frem til i dag f.eks. aviser, men det er bare anledning til å lenke avdøde av hensyn til personvernet. En lukket del, som kan brukes i anonymisert form av forskere, dekker tiden fram til opprettelsen av Det sentrale folkeregister i 1960-åra. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]

 Registratur over manntala 1663-1666 (Vis detaljer)

Oversikt over kva for manntal som finst i serien preste- og futemanntal i perioden 1663-1666, henta frå Registratur over Manntallene 1663-1666 og 1701 i det norske Riksarkiv, Oslo 1934.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 RHD - Bruksanvisning for søking i folketellingene (Vis detaljer)

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan man søker i folketellingene. Her finnes også forklaringer på forkortelser som forekommer i kilden. Antall rubrikker som vises i dette søkeprogrammet er redusert i forhold til det totale antall rubrikker som finnes i de originale folketellingene. Opplysninger om bosted (midlertidig tilstedeværende og -fraværende), tro, sykdom, statsborgerskap, og språk er ikke tatt med i denne utgaven. Alle individer er imidlertid tatt med for hvert bosted. Her er en oversikt over rubrikker i de originale folketellingene. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 RHD - Gammel søkeside - Folketellinger (Vis detaljer)

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i. - Les bruksanvisningen for ytterligere informasjon. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 RHD - Søk i folketellingene 1865, 1875, 1900 og 1910 (Vis detaljer)

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i.

Bruksanvisning for søking i folketellingene - RHD

Hva som er transkribert
1865-, 1900-, og 1910-tellinger er landsdekkende.
*1875 tellingen er bare delvis fullregistrert. Oversikten over hva som er fullregistrert og utvalgsregistrert finner du her Vesentlige deler av 1865-,1900-, og 1910-tellingene er registrert av Digitalarkivet | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestens mantall for 1664-1666 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Stemmerett for kvinner 1913-2013 (Vis detaljer)

Stortingets jubileumssider i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013.

Den 11. juni 2013 feiret vi at det var hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til denne begivenheten. Med underskriftslister og annen informasjon.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]