DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Foreninger og lag]


Informasjon om Foreninger og lag:

Forening eller selskap er en ikke-kommersiell organisasjon, sammenslutning eller et samfunn av fagpersoner eller interesserte som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme, gjerne av en kulturell eller uegennyttig karakter.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 2


 Foreningen for adopterte i Norge (Vis detaljer)

Adopterte er en frittstående interesseforening for adopterte i Norge over 18 år,og har som formål å arbeide for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår. Adopterte skal være en stemme i den offentlige debatten vedrørende adopsjon.

Foreningen kan også bidra med praktisk hjelp til å finne biologisk familie og skaffe til veie dokumenter som angår den adopterte og dens adopsjon.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Landslaget for lokalhistorie (LLH) (Vis detaljer)

Landslaget for lokalhistorie er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen, som er landets største kulturvernbevegelse. Omtrent 400 historielag er medlemmer i Landslaget, disse lagene har til sammen ca. 80 000 registrerte medlemmer. | Forfatter: Landslaget for lokalhistorie | Utgitt: 2018
Beskrivelse: Landslaget er hovedorganisasjonen for historielagsbegevelsen i Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]