DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]


Informasjon om Stedsnavndatabaser, søkbare:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 2


 Norsk stedsfortegnelse (Vis detaljer)

Norsk stedsfortegnelse ble utgitt av Postdirektoratet i 1972. Les rettledning og oversikt over forkortelser i boken før bruk

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Seterlistene - Institutt for sammenlignende kulturforskning (Vis detaljer)

I 1928 tok instituttet opp studiet av det norske bondesamfunnets utviklingsformer. Dette ble utgangspunktet for tre store undersøkelser: "Setrar og seterbruk i Noreg" (1928-1939), "Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg" (1943-1975) og "Gamal gardsskipnad i Noreg" (1947-1962). De skannede seterlistene er inndelt fylkesvis. Alt materiale fra Troms og Finnmark mangler. Skannet og publisert på Digitalarkivet

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]