DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]


Informasjon om Skolevesen:

Skoler og utdanning som dekker hele landet.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 7


 Håndbok for lærere som vil bruke skolehistorie - Norsk grunnskole 250 år (Vis detaljer)

Artikkelsamling og håndbok for lærere som vil bruke skolehistorie, gitt ut i anledning 250-års jubileet til norsk grunnskole. | Forfatter: Robert Søvik | Utgitt: 1989

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1818-1833 (Vis detaljer)

Skannet protokoll.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1834-1854 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1855-1889 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1890-1922 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmødre 1862-1919 ved Bergen jordmorskole (Vis detaljer)

Statens jordmorhøgskole i Bergen har avlevert sitt eldre arkiv til Statsarkivet i Bergen. Skolen ble grunnlagt i 1862. Den eldste protokollen over uteksaminerte jordmødre dekker perioden 28. april 1862- 30. april 1919, og forteller om 877 jordmødre som ble uteksaminert og som avla sin tjenesteed. Databasen er laget i 1996 av Mona Handeland, Statsarkivet i Bergen. | Forfatter: Mona Handeland | Utgitt: 1996

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Skolevesen]

 Statens spesialskoler 1825-1992 (Vis detaljer)

Oversikten er stort sett begrenset til de spesialskolene som staten drev, eller der staten har hatt ansvar for elevopptak.

Skillelinjene mellom statlige, fylkekommunale, kommunale og private spesialskoler kan imidlertid være vanskelig å trekke. Den eldste skolen av dem alle, Trondhjems offentlige Døvstuminstitut, senere Trondheim offentlige skole for døve, var en ren statsinstitusjon allerede fra starten i 1825. Senere ble spesialskolene gjerne startet som
privatskoler, eid og drevet av privatpersoner eller stiftelser, men med større eller mindre
statlig tilskudd og til dels med statlig oppnevnt tilsyn.

Etter abnormskoleloven av 1881
overtok staten etter hvert de fleste spesialskolene og skolehjemmene, først som regel skoledelen, senere også internatdelen.

Nesten alle skolene har skiftet navn en eller flere ganger. Skolene er omtalt under det navnet de hadde i 1992, eller det året de ble overført eller nedlagt. Eldre navn er lagt inn som søkeord i den alfabetiske tabellen. | Forfatter: Sigvald Løkeland | Utgitt: 1992

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]