Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Finnmark]


Informasjon om Finnmark:

Finnmark (nordsamisk: Finnmárku, kvensk: Ruija) er Norges nordligste og østligste fylke og største i areal, men samtidig det minste i folketall. Det grenser til Troms i vest, til Lappland i Finland i sør og til Murmansk oblast i Russland i øst. Navnets betydning er i førsteleddet finner i betydningen samer og sisteleddet mark i betydningen skog.[1] Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Nordmenn har bodd fast i Finnmark siden 1200-tallet[2] og utgjør i dag den overveiende majoritet av befolkningen.

Finnmark ble eget hovedlen (Vardøhus len) i 1576 og amt (Vardøhus amt) i 1660, underlagt Trondhjems stiftamt. I 1787 ble Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordlandenes amt til Vardøhus amt, som da fikk navnet Finmarkens amt. I 1866 ble Senjen og Tromsø fogderi skilt ut igjen, nå som et eget amt (Tromsø amt). Resterende Finnmarkens amt fikk da samme utstrekning som gamle Vardøhus amt, og endret navn til Finnmark fylke i 1919 .[3]

Karasjok er senter for Sametinget. Finnmarksvidda dekker 36 % av fylkets areal. Fylket er 12,9 % større enn Danmark. Tidligere var mesteparten (ca. 95 %) av grunnen i Finnmark eid av staten (ved Statskog SF); 1. juli 2006 ble eiendomsretten til denne grunnen overført til Finnmarkseiendommen.
Kilde: Wikipedia - Finnmark
Lokalhistoriewiki: Forside - Finnmark

Tidligere inndeling:
Vardøhus len: Vardøhus med Finnmark ble et eget hovedlen i 1568. Finnmark eller Vardøhus som det også ble kalt, forble et eget len med egne lensherrer. Ved eneveldets innføring ble det utnevnt egne amtmenn i Finnmark frem til ca. 1680 da amtet ble administrert av amtmannen i Nordland. Den 1. januar 1681, formelt fra juli 1682, ble Finnmark lagt inn under Bergen magistrat og de fikk bevilgning på å ansette egne fogder og betjenter i amtet. Kilde: "Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Finnmark

Generelle ressurser for Finnmark, sortert tematisk
Lokale ressurser for Finnmark, sortert på kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Minoriteter og innvandring (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foreninger og lag (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Helse- og pleievesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Bankvesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kulturminnevern (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer