Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Hordaland]


Informasjon om Hordaland:

Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Hordaland er landets tredje største fylke i folketall og landets niende største i areal. 71 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Hordaland er, ved siden av Oslo, det eneste fylket i landet hvor alle de 33 kommunene grenser til havet.

Historisk var fylket inndelt i fjerdingene Nordhordland, Sunnhordland, Hardanger og Vossavelde. Disse består fortsatt som inndelinger i dag, med unntak av at regionen Midthordland har kommet til (tidligere deler av Nordhordland og Sunnhordland). Storbyregionen Bergen og omland omfatter både Midthordland og Nordhordland.

Bergen er administrasjonsbyen i fylket. Hordaland fylke fikk sitt navn i 1919, da Søndre Bergenhus amt ble omdefinert. Bergen var et eget amt og fylke fra 1831 til 1972. Bergen amt var et tidligere amt som ble skilt ut fra Søndre Bergenhus amt i 1831, og endret navn til Bergen fylke 1. januar 1919. Amtet omfattet det som til enhver tid var innenfor Bergens bygrense. Amtmennene i Bergen amt var samtidig stiftamtmenn for Bergen stiftamt.

Bergen og Søndre Bergenhus fikk felles amtmann i 1907, men bestod som to amter. Søndre Bergenhus amt fikk navnet Hordaland fylke i 1919. I 1972 ble Bergen fylke innlemmet i Hordaland fylke.
Kilde: Wikipedia - Hordaland og Wikipedia - Bergen amt

Lokalhistoriewiki: Forside - Hordaland

Var rundt 1750 inndelt i Nordhord og Voss fogderi, og Sundhord og Hardanger fogderi. Var da en del av Søndre Bergenhus amt.

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Hordaland
Digitalarkivet - Siste publiseringer - Bergen

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Hordaland, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Hordaland, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Helse- og pleievesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Bankvesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer