Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Nordland]


Informasjon om Nordland:

Nordland er et norsk fylke med administrasjonssenter i Bodø. Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trøndelag i syd. I øst grenser fylket til de svenske lenene Norrbottens län og Västerbottens län i det svenske landskapet Lappland. I vest har Nordland kyststripe mot Norskehavet og Atlanterhavet. Nordland består av regionene Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Polarsirkelen går gjennom fylket.
Kilde: Wikipedia - Nordland
Lokalhistoriewiki: Forside - Nordland

Nordlandenes eller Nordlands amt var en administrativ enhet (amt) i Norge opprettet under dansketiden. Det som omfattet tidligere Nordlandenes len, ble i 1604 skilt ut fra Bergenhus len. Amtet ble opprettet i 1668 og lå den gang under Bergen stiftamt. Ved nyordningen av amtsinndelingen i 1685 ble Nordlands amt lagt under Trondhjems stiftamt. I 1787 ble den nordligste delen av amtet, Senjen og Tromsø fogderi overført til Vardøhus amt, som samtidig fikk navnet Finnmarkens amt. Dette fogderiet ble i 1866 skilt ut og dannet et eget amt under navnet Tromsø amt. Nordlands amt fikk i 1919 navnet Nordland fylke.
Kilde: Wikipedia - Nordlandenes amt

Tidligere inndeling:
Nordlands len: "Nordlands len" besto av Helgeland, Salten, Lofoten/Vesterålen og Senja. I tiden 1538-1545 lå "lenet" under Steinvikholmen len. Etter 1545 lå "lenet" under Bergenhus len. I tiden 1558-1567 lå også Tromsø len og i tiden 1560-1566 også Andenes len under Bergenhus i lag med resten av landsdelen. I 1567 ble Helgeland utskilt som et eget len og likeså i 1567 ble Tromsø utskilt til et eget len. I 1574 ble Salten eget len og likeså, i 1574, ble Lofoten/Vesterålen et eget len. I 1598 ble Salten len, Senja len, Andenes len og Tromsø len slått sammen og dannet fra da av Nordlands len. I 1604 ble også Helgeland len og Lofoten/Vesterålen len lagt under Nordlands len. Lenet var nå samlet helt frem til 1638. I 1638 ble Helgeland og Lofoten/Vesterålen utskilt og forpaktet bort som enkeltstående len. I 1645 ble Lofoten/Vesterålen len og Helgeland len igjen lagt inn under Nordlands len. I 1651 ble Helgeland igjen skilt ut som et eget len. Ved eneveldets innføring ble de tidligere len lagt inn under Nordlands amt. Kilde: "Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700".

Nordlands amt besto av følgende fogderi: Andenes, Vesterålen, Lofoten, Salten, Helgeland. Fra ca. 1700 ble Andenes, Vesterålen og Lofoten ett fogderi.

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Nordland

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Nordland, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Nordland, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Minoriteter og innvandring (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Bankvesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer