Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Nord-Trøndelag]


Informasjon om Nord-Trøndelag:

Nord-Trøndelag er et norsk fylke. Fylket utgjør den nordlige delen av Trøndelag og grenser til fylkene Nordland i nord og Sør-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til Jämtlands län i Sverige, og i vest har Nord-Trøndelag kyststripe mot Norskehavet. Nord-Trøndelag består av distriktene Fosen, Namdalen, Innherred og Stjørdalen der de to sistnevnte går iblant under samlebetegnelsen Inntrøndelag.[1] Steinkjer er administrasjonssentrum for fylkeskommunen og fylkesmannen.

Trondhjems amt ble i 1804 delt i Søndre og Nordre Trondhjems amt, fra 1919 kalt Sør- og Nord-Trøndelag fylker. Nord-Trøndelag er inndelt i 23 kommuner. Nord-Trøndelag fylkeskommune har fylkestinget som øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. I 2018 blir Nord- og Sør-Trøndelag fylker ventelig slått sammen til Trøndelag fylke, etter vedtak i Stortinget.[3]
Kilde: Wikipedia - Nord-Trøndelag
Lokalhistoriewiki - Trondhjems amt
Lokalhistoriewiki - Nordre Trondhjems amt
Lokalhistoriewiki: Forside - Nord-Trøndelag

Trondhjems len: Trondhjems len eller Steinvikholmen som det ble kalt frem til 1550 årene, omfattet i 1537 ikke hele Trøndelag. Frem mot 1570 ble dog alle smålenene samlet inn under hele lenet. Stjørdal ble lagt inn i lenet i 1541 og før 1542 ble N-Møre og Gauldal og Sparbu len lagt inn under Trondheimsgård. I 1552 ble også Namdal lagt inn under lensherren på Trondheimsgård. Jemtland ble lagt inn under Trondheimsgård i 1571. Børsa, Skaun og Buvik som hadde vært en egen forlening ble trolig først lagt inn under Reinskloster i 1567, men ble før 1575 overført til lensherren på Trondheimsgård. Også Herjedalen må ha blitt lagt inn under Trondhjems len før 1549. I flere perioder bl.a. 1604-1627 var også Romsdal lagt inn under Trondheimsgård. Den 4. januar 1639 ble også Østlandet (Hedemark) fogderi lagt inn under Trondheimsgård. Kilde: "Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Nord-Trøndelag

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Nord-Trøndelag, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Nord-Trøndelag, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Bankvesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Slektsfaglige ressurser for Nord-Trøndelag (Vis detaljer)

Her er samlet en del lenker som er kjekke å kjenne til. Både generelt i slektsforskning og spesielt for Nord-Trøndelag. | Forfatter: Slekt og Data Nord-Trøndelag

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Nord-Trøndelag]