Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag] » [Sør-Trøndelag]


Informasjon om Sør-Trøndelag:

Sør-Trøndelag er et norsk fylke som i nord grenser mot Nord-Trøndelag fylke, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest mot Møre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by er Trondheim. Fra 1. januar 2018 blir Sør-Trøndelag slått sammen med Nord-Trøndelag i det nye fylket Trøndelag.[1]
Kilde: Wikipedia Sør-Trøndelag

Trondheims stiftamt var et amt som dekket det tidligere Trondheims len. Selve stiftsamtet tilsvarte dagens Nord- og Sør-Trøndelag (Trondheims amt), og i tillegg var Romsdals amt (ikke inkludert Sunnmøre) og Vardøhus amt underlagt stiftamtet. Trondheims stiftamt ble opprettet i 1662 med sete i Trondheim.

I 1804 ble hovedamtet delt i to, Søndre og Nordre Trondheims amt. Amtmannen i Søndre Trondheims amt var også stiftsamtmann, slik stiftamtmannen tidligere hadde vært amtmann i Trondheims amt.Søndre Trondheims amt var et amt som dekket dagens Sør-Trøndelag. I 1919 ble amtet omdefinert til Sør-Trøndelag fylke.
Kilde: Lokalhistoriewiki - Trondhjems amt og Lokalhistoriewiki - Søndre Trondhjems amt
Lokalhistoriewiki: Forside - Sør-Trøndelag

Tidligere inndeling:
Trondhjems len: Trondhjems len eller Steinvikholmen som det ble kalt frem til 1550 årene, omfattet i 1537 ikke hele Trøndelag. Frem mot 1570 ble dog alle smålenene samlet inn under hele lenet. Stjørdal ble lagt inn i lenet i 1541 og før 1542 ble N-Møre og Gauldal og Sparbu len lagt inn under Trondheimsgård. I 1552 ble også Namdal lagt inn under lensherren på Trondheimsgård. Jemtland ble lagt inn under Trondheimsgård i 1571. Børsa, Skaun og Buvik som hadde vært en egen forlening ble trolig først lagt inn under Reinskloster i 1567, men ble før 1575 overført til lensherren på Trondheimsgård. Også Herjedalen må ha blitt lagt inn under Trondhjems len før 1549. I flere perioder bl.a. 1604-1627 var også Romsdal lagt inn under Trondheimsgård. Den 4. januar 1639 ble også Østlandet (Hedemark) fogderi lagt inn under Trondheimsgård. Kilde: "Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Sør-Trøndelag

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Sør-Trøndelag, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Sør-Trøndelag, sortert for kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Helse- og pleievesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Minoriteter og innvandring (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Samferdsel & Infrastuktur (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Bankvesen (0 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kulturminnevern (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Landbruk, skogbruk og naturbruk (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Idrett og friluftsliv (0 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart og tegninger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer