Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Troms]


Informasjon om Troms:

Troms (nordsamisk: Romsa, kvensk: Tromssa) er Norges nest nordligste fylke, lokalisert mellom Nordland i sør og Finnmark i øst. Byene i fylket er Tromsø, Harstad og Finnsnes. Troms grenser som eneste norske fylke både til Finland og Sverige, og har således en av landets to treriksrøyser.

Reskript av 8. februar 1671 viser at Nordlandenes amt (som inkluderte dagens Nordland og Troms fylker) administrativt da var underlagt Bergen stiftamt, mens Vardøhus amt, lengst nord, lå under Trondhjems stiftamt.

5. januar 1680 ble Nordlandenes amt og Vardøhus slått sammen til Nordlands amt. Men allerede i 1685 ble dette amtet delt på nytt da Vardøhus fikk egen amtmann. Amtet var i perioden før dette underlagt magistraten i Bergen.

I 1787 ble Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordland til Vardøhus, som da fikk navnet Finmarkens amt. 1. oktober 1866 ble fogderiet skilt ut fra Finmarkens amt og et nytt amt be opprettet: Tromsø amt. Fra 1. januar 1919 ble betegnelsen amt erstattet med fylke, og da under navnet Troms.
Kilde: Wikipedia - Troms
Lokalhistoriewiki: Forside - Troms
Wikipedia - Nordlandenes amt

Tidligere inndeling:
Nordlands len: "Nordlands len" besto av Helgeland, Salten, Lofoten/Vesterålen og Senja. I tiden 1538-1545 lå "lenet" under Steinvikholmen len. Etter 1545 lå "lenet" under Bergenhus len. I tiden 1558-1567 lå også Tromsø len og i tiden 1560-1566 også Andenes len under Bergenhus i lag med resten av landsdelen. I 1567 ble Helgeland utskilt som et eget len og likeså i 1567 ble Tromsø utskilt til et eget len. I 1574 ble Salten eget len og likeså, i 1574, ble Lofoten/Vesterålen et eget len. I 1598 ble Salten len, Senja len, Andenes len og Tromsø len slått sammen og dannet fra da av Nordlands len. I 1604 ble også Helgeland len og Lofoten/Vesterålen len lagt under Nordlands len. Lenet var nå samlet helt frem til 1638. I 1638 ble Helgeland og Lofoten/Vesterålen utskilt og forpaktet bort som enkeltstående len. I 1645 ble Lofoten/Vesterålen len og Helgeland len igjen lagt inn under Nordlands len. I 1651 ble Helgeland igjen skilt ut som et eget len. Ved eneveldets innføring ble de tidligere len lagt inn under Nordlands amt. Kilde: "Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700".

Digitalarkivet - Siste publiseringer - Troms

Generelle ressurser for Troms, sortert tematisk
Lokale ressurser for Troms, sortert etter kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøfolk og sjøfart (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Minoriteter og innvandring (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foreninger og lag (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Samferdsel (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Bankvesen (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Troms fylke - Slektshistoriske kilder i Troms (Vis detaljer)

Dette er en oversikt over kirkebøker, folketellinger og en del andre historiske kilder for Troms fylke, blant annet noe materiale fra sorenskriverembetene. Mikrofilmer, mikrofilmkort og trykte kilder finnes tilgjengelig ved Tromsø bibliotek og byarkiv/Troms fylkesbibliotek. Ved å klikke på lenken til det ønskede materialet, kommer man til Tromsø bibliotek og byarkiv/Troms fylkesbiblioteks katalog. Vi har også lagt lenker til Digitalarkivet og Registreringssentralen for historiske data (RHD), hvor det kan søkes i digitalt kildemateriale. I tillegg finnes en oversikt over bygdebøker, både slektsbøker og gårdshistorie, for de enkelte kommunene. | Forfatter: Troms fylke | Utgitt: 2018

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Troms]