Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]


Informasjon om Politikk og folkestyre:

Her vil det bli presentert skannede forhandlingsprotokoller og møtebøker fra kommunestyrer, formannskap, fylkesting og andre folkevalgte organer over det ganske land, som kan gi et innblikk i saker som var viktige for samtiden på lokalplanet.

Genress-oversikt - Generelle ressurser: Politikk og folkestyre
Genress-oversikt - Kategori: Politikk og folkestyre sortert geografisk

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 10


 Arkivverket - Utforsk arkivene - Regjeringsforhandlinger (Vis detaljer)

Nå kan du lese regjeringsforhandlinger fra de borgerlige partiene Protokoller og referater fra regjeringsforhandlingene i 1971, 1981, 1983, 1989, 1997 og 2001 er nå tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. Protokollene og referatene bys frem i sin rå og uraffinerte form. Leseren kan selv gjøre seg kjent med innholdet i kildene uten at dette er bearbeidet av andre. | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Digitalarkivet - Regjeringsforhandlinger (Vis detaljer)

Skannede protokoller og referater fra regjeringsforhandlingene i 1971, 1981, 1983, 1989, 1997 og 2001 er nå tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Nasjonalbiblioteket - Statsmaktene (Vis detaljer)

"Statsmaktene" er digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene. Til sammen representerer dette en unik kilde til det politiske Norge. Skjul Stortingsforhandlingene utgjør i seg sjøl 2,4 millioner sider, det er faktisk alle trykte dokumenter fra Riksforsamlingen i 1814 og det første overordentlige storting høsten 1814 fram til vårsesjonen 2001. Nettstedet inneholder også relevant materiale av såkalt ikke offisiell karakter, registre som er utarbeida av Haffner, Johansen, Høeg, Eriksen, Fogtman, Wessel-Berg, Schmidt og andre. Relevant støttelitteratur er også digitalisert, og alle dokumentene i serien Norges offisielle utredninger (NOU’ene). Tilfanget av aktuelt materiale vil øke etter hvert som mer blir lagt ut i tjenesten. | Forfatter: Nasjonalbiblioteket | Utgitt: 2014

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Stortinget.no - Hvordan henvise til stortingsforhandlinger (Vis detaljer)

Vi har laget en anbefalt standard for hvordan forskere og andre bør referere til Stortingsforhandlinger i egne publikasjoner. Stortingsforhandlinger er regjeringens og Stortingets offisielle trykte dokumenter, til forskjell fra regjeringens og Stortingets utrykte dokumenter. De utrykte dokumentene er unike, ikke mangfoldiggjorte, og tas vare på i offentlige arkiver. | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Stortinget.no - Registre til stortingsforhandlinger (Vis detaljer)

Hvert år lager stortingsarkivet sesjonsvise (årlige) registre til stortingsforhandlinger. Etter endt stortingsperiode samles sesjonsregistrene i et hovedregister som dekker alle fire årene. Registrene til Stortingsforhandlinger danner utgangspunkt for søket. For fulltekstsøk i alle dokumentene kan man søke i Nasjonalbibliotekets base «Statsmaktene». | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Stortinget.no - Stemmerett for kvinner 1913–2013 (Vis detaljer)

Den 11. juni 2013 feiret vi at det var hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til denne begivenheten. | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Stortinget.no - Stortingsarkivet (Vis detaljer)

Stortingsarkivet er fjernarkiv (depotarkiv) for Stortingets konstitusjonelle og administrative virksomhet med arkivmateriale fra 1814 til i dag. Arkivmaterialet omfatter historisk arkiv, Stortingets saksarkiv, bildearkiv og lydarkiv. | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Stortinget.no - Stortingsforhandlinger (Vis detaljer)

Alle offisielle publikasjoner fra regjeringen og Stortinget samles i Stortingsforhandlinger. Stortingsforhandlinger dokumenterer Stortingets konstitusjonelle virksomhet. Publikasjonene i Stortingsforhandlinger er tilgjengelig på stortinget.no i tillegg til den trykte utgaven. | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Stortinget.no - Stortingsforhandlinger 1814–2005 (Vis detaljer)

Her finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene. Velg fanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. | Forfatter: Stortinget

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Politikk og folkestyre]

 Valgboken 1921 (Vis detaljer)

Veiledning til ny valgordning som ble tatt i bruk ved Stortingsvalget 1921 | Utgitt: 1921

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold] » [Politikk og folkestyre]
Omslagsfoto