Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Helse- og pleievesen]


Informasjon om Helse- og pleievesen:

Protokoller fra ulike deler av helsevesenet i eldre tid, eksempelvis vaksinasjonsprotokoller, lister over pasienter mm.

Genress-oversikt - Generelle ressurser: Helse og pleievesen
Genress-oversikt - Kategori: Helse- og pleievesen sortert geografisk

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 8


 Forslag til lov om forsorg for åndssvake : innstilling fra en komité opnevnt av Norges barnevernsråd (Vis detaljer)

Forslag til lov om forsorg for åndssvake : innstilling fra en komité opnevnt av Norges barnevernsråd | Forfatter: Sæthre, Søren | Utgitt: 1931

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Helse- og pleievesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1818-1833 (Vis detaljer)

Skannet protokoll.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1834-1854 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1855-1889 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmorskolen i Oslo - Eksamensprotokoll for jordmødre 1890-1922 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Skolevesen]
Omslagsfoto

 Jordmødre 1862-1919 ved Bergen jordmorskole (Vis detaljer)

Statens jordmorhøgskole i Bergen har avlevert sitt eldre arkiv til Statsarkivet i Bergen. Skolen ble grunnlagt i 1862. Den eldste protokollen over uteksaminerte jordmødre dekker perioden 28. april 1862- 30. april 1919, og forteller om 877 jordmødre som ble uteksaminert og som avla sin tjenesteed. Databasen er laget i 1996 av Mona Handeland, Statsarkivet i Bergen. | Forfatter: Mona Handeland | Utgitt: 1996

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Helse- og pleievesen]

 Lepraarkiva i Bergen (Utstilling i Digitalarkivet) (Vis detaljer)

Byarkivet i Bergen, Statsarkivet i Bergen, Medisinsk-historiske samlingar i Bergen og Lepramuseet i Bergen vil med dette ynskja alle hjarteleg velkomen til denne nettutstillinga om lepraarkiva i Bergen.

Lepraarkiva i Bergen er 28. juni 2001 kommen inn på UNESCO si liste Memory of the World, og i samband med dette legg vi no ut på internett katalogar, dokument, bilete og forskingsmateriale som gjeld desse arkiva.
Arkiv speglar verda og vår kollektive hukommelse. Men denne hukommelsen er sårbar, og kvar einaste dag går uerstattelege bitar tapt. Programmet Memory of the World tek sikte på å auke kunnskap om og forståing for verdien av arkiv. | Forfatter: Statsarkivet i Bergen | Utgitt: 2001

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Helse- og pleievesen]

 Stiftelsenes Allé - en virtuell byvandring i Bergen 1769 (Vis detaljer)

Nettutstilling. I juni 2003 markeres det at det er 400 år siden den første offentlige lege ble tilsatt, i Bergen, og på den måten la grunnlaget for et offentlig helsevesen. Statsarkivet i Bergen/Digitalarkivet vil ta del i markeringen ved å ta de interesserte med på en "byvandring" anno 1769 til det som fantes av hospitaler, stiftelser og andre offentlige bygninger i Bergen, innrettet for å ta hånd om de vanføre, de syke og de farlige.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Fengselsvesen]