DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Nordland] » [Arkiv, bibliotek og museum]


Informasjon om Arkiv, bibliotek og museum:

Statsarkivene, Arkivnett, Biblioteknett, Digitalarkivet o.a.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 2


 Arkivverket (Vis detaljer)

Arkivverket består av Riksarkivet og åtte statsarkiver. Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 160.000 hyllemeter med arkivmateriale. Det eldste er fra 1100-tallet, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt.
Beskrivelse: The Norwegian State Archives System (Arkivverket) consists of the National Archives (Riksarkivet), covering the central administrative institutions, and eight regional state archives (statsarkiv), covering the local branches of the state administration.

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 Registreringssentral for historiske data (RHD) (Vis detaljer)

Folketellinger 1865, 1875, 1885, 1891, 1900, 1910 med andre søkemuligheter enn Digitalarkivet. Gårdsmatrikkelen 1838 og 1886. Mange søkbare kirkebøker fra Nord-Norge.

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Institutt for historie og religionsvitenskap, under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø.

Formålet å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å transkribere folketellinger, kirkebøker og andre kilder som finnes i arkivverket. Alle RHDs transkribere kilder er tilgjengelig på via RHDs søkesider. Noen av disse finnes i bokform. Folketellingene 1865, 1900 og 1910, samt deler av 1875, er også tilgjengelig i kodet format og ferdig formatert for statistikk. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]