Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kirkebøker]


Informasjon om Kirkebøker:

Kirkebøkene var tidligere tiders folkeregistre.

Her har presten notert opplysninger om hvert enkelt menneskes fødsel/dåp, konfirmasjon, vigsel og død/begravelse. Kirkebøkene ble ført kronologisk, etter hvert som tingene skjedde. Dette betyr at du ikke finner alle opplysninger om én person samlet på ett og samme sted, men på ulike steder i boken - kanskje også i flere bøker. I perioder ble det også ført klokkerbøker, som er kopier av kirkebøkene. Dersom kirkeboken mangler, må du alltid undersøke om en klokkerbok kan gjøre nytten.

I de fleste av landets prestegjeld finnes det kirkebøker tilbake til omkring 1700. Fra en del prestegjeld er det også bevart kirkebøker fra 1600-tallet. De eldste kirkebøkene ble ikke ført etter faste mønstre. Innførsler om ulike forhold kan stå hulter til bulter, men mange prester har delt inn bøkene i avsnitt for dåp, konfirmasjon, osv. På 1800-tallet er det greiere, for da ble kirkebøkene ført på trykte skjema med faste rubrikker. Innholdet blir mer ensartet, og bøkene blir enklere å finne fram i.
Kilde: Arkivverket - Kirkebøker

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 2


 Historisk befolkningsregister (Vis detaljer)

Historisk befolkningsregister (HBR) er et prosjekt for registrering og sammenstilling av personopplysninger fra forskjellige kilder, med det mål å lage en oversikt over Norges befolkning i tidligere tid. I første omgang legges det vekt på perioden fra folketellinga 1801 frem til folketellingen i 1910 som er siste åpne folketelling. Vi inkluderer også nyere kilder frem til i dag f.eks. aviser, men det er bare anledning til å lenke avdøde av hensyn til personvernet. En lukket del, som kan brukes i anonymisert form av forskere, dekker tiden fram til opprettelsen av Det sentrale folkeregister i 1960-åra. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]

 RHD - Søking i kirkebøker (Vis detaljer)

Bruksanvisning Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Velg kirkebok, og deretter et eller flere områder dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Bruk søkeresultatet for å få flere opplysninger. Trykk deretter på knapp for søk for å starte søket. Noen viktige momenter: Man kan søke på personer som er registrert i kildene med fornavn, etternavn eller bosted. Et søk på fornavn vil søke kun på fornavnsfelt i kilden, ikke bare for hovedpersoner, men også for andre personer som er registrert med fornavn i kilden. Personer som er registrert med f.eks. fornavn og etternavn i samme felt, eksempelvis forlovere, vil ikke bli inkludert i søket. Man kan også søke kun på sted. Ved å velge f.eks. Hammerfest og begravelse vil søket gi de 200 første registrerte begravelsene for Hammerfest. Man kan begrense søket med å angi tidsperiode. Man kan oppgi øvre og nedre tidsgrense eller kun en av delene. For øvrig gjelder de samme regler som ved søking i folketellingene. Spørsmål vedrørende tjenesten sendes til RHD. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]