Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Finland]


Informasjon om Finland:

Finland (finsk: Suomi, svensk: Finland), offisielt Republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland) er et nordisk land, nordøst i Europa og grenser til Norge i nord, Sverige i nordvest og Russland i øst. Landet har også en lang kystlinje mot Østersjøen i vest og til Finskebukta (del av Østersjøen) i sør.

Finland er forholdsvis flatt i sør, og inneholder lite høytliggende områder. I sør, der mesteparten av befolkningen også er bosatt, innbefatter landskapet flere tusen innsjøer. I hovedstaden Helsingfors (finsk: Helsinki) og området rundt bor det over 1,4 millioner mennesker av en populasjon på nærmere 5,5 millioner. Andre store byer i Finland er Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis og Kuopio. Finland ble medlem av FN (FN) i 1955, og ble medlem av Den europeiske union (EU) i 1995, og ble dermed også en del av eurosonen i 1999. Landet er formelt nøytralt.

Landskapet Egentliga Finland skal ha blitt innlemmet i Sverige i 1154 av den svenske kong Erik, noe som markerte begynnelsen på den 700 år lange svensketiden. På 1200-tallet ble også Tavastland og mesteparten av Karelen deler av det svenske riket. Svensk ble det dominerende språket i administrasjon og fra 1700-tallet også i utdannelse (det tidligere utdannelsespråket var latin) , mens finsk ble brukt av kirken, av en del av borgerskapet og av omtrent 85 % av bondebefolkningen. Språket ble tatt vare på først og fremst i religiøs litteratur.

I 1808 ble de delene av kongeriket Sverige som lå øst for Bottenviken erobret av Aleksander I av Russland i det som senere ble kjent som finskekrigen, og ble deretter det autonome Storfyrstedømmet Finland, innenfor det russiske riket frem til revolusjonen i 1917. Under den nasjonalromantiske bølgen i begynnelsen av 1800-tallet oppsto den finsknasjonale bevegelsen, delvis for å unnvike at russisk ble innført som landets offisielle språk istedenfor svensk. Bevegelsen ble støttet av den russiske sentralmakten av pragmatiske grunner. Russland var jo interessert å svekke de kulturelle og følelsesmessige forbindelsene med Sverige og så i det finske språket en motvekt mot svensk.

Den 6. desember 1917, kort etter Bolsjevik-revolusjonen i Russland, erklærte Finland seg uavhengig. Uavhengigheten ble anerkjent av bolsjevik-Russland etter mindre enn en måned, men de følgende borgerkrigene i Russland, Finland og de nasjonalistiske aktivistekspedisjonene til Hvite-Karelen og Aunus kompliserte forholdet. Det ble enighet om den finsk-russiske grensen først i 1920 ved traktaten i Tartu.
Kilde: Wikipedia - Finland

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 2


 Finland GenWeb (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Finland]

 Genealogiska Samfundet i Finland (Suomen Sukututkimusseura) DIS-Finland (Vis detaljer)

Genealogiska Samfundet i Finland - svenske sider | Forfatter: Genealogiska Samfundet i Finland

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Finland]