Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Sverige]


Informasjon om Sverige:

Kongeriket Sverige er et land på Den skandinaviske halvøy. Det grenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Norge var i personalunion med Sverige fra 1814 til 1905, og de to landene var også forent gjennom Kalmarunionen fra 1389 til 1523.

På 1600-tallet ble Sverige en europeisk stormakt etter sin fremgang i Tredveårskrigen. Dette fikk betydning for Norge, spesielt for grenseområdene, ettersom det fulgte flere kriger mellom Sverige og Danmark-Norge. Trondhjems len, inkludert Nordmøre, og Romsdals len var under svensk styre i perioden 1658–1660. På samme tid måtte Norge avstå Båhuslen til Sverige etter freden i Roskilde. Sverige mistet sin stormaktsstatus på etter Store nordiske krig på 1700-tallet.

Unionen i 1814 kom i stand som en følge av Kielfreden, det Danmark måtte avstå Norge. Et forsøk på norsk selvstendighet munnet ut i Grunnloven av 17. mai 1814. En kortvarig krig kjent som det norske felttoget fulgte. I august 1814 ble Mossekonvensjonen undertegnet, og Norge kom dermed i union med Sverige, men beholdt egne lover.

Gjennom 1800-tallet ble unionen utfordret på en rekke punkter, og mot slutten av århundret begynte en norsk opprustning i grenseområdene. Glommalinjen og andre befestninger ble anlagt i det første årene på 1900-tallet som forberedelse på svensk motstand mot norsk løsrivelse. I 1905 kom en ensidig uavhengighetserklæring, og festninger og skanser langs grensen ble bemannet. Forhandlingene førte frem, og gjennom Karlstadforliket kom man til enighet uten at det brøt ut krigshandlinger.
Kilde: Lokalhistoriewiki - Sverige
Wikipedia - Sverige

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 6


 Arbeidere (svenske) ved Sulitjelma Aktiebolag, 1890 - 1991 (Vis detaljer)

(Datareg. av Wenche Spjelkavik)
Beskrivelse: (Datareg. av Wenche Spjelkavik)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Fauske] » [Annet]

 Den originale Sigfridslekt fra 2008 (Vis detaljer)

Denne hobbysiden fylles sakte, men sikkert, opp med slektsstoff om finnen Sigfrid Persen og hans etterkommere. De er mange tusen i antall, og finnes i mange land. (Privat hjemmeside)

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Sverige]

 Gøteborgs emigrasjons- og immigrasjonshistorie (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Sverige]

 Liste over svensker i Trondheim stift, 1747 (Vis detaljer)

Med reskript 29.12.1747 ga kong Fredrik 5. ordre om at rømte svensker som oppholdt seg i Trondheim stift måtte pågripes og avhøres før eventuell utlevering til Sverige. Som vedlegg til reskriptet fulgte en liste over de ettersøkte svenskene med opplysning både om hjemsted og formodet oppholdssted. (Datareg. av Statsarkivet i Trondheim)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Scotland, Scandinavia & Northern Europe, 1580-1707 - University of St. Andrews (Vis detaljer)

Database med ca 5000 personer fra Skottland, England, Irland og Wales som emigrerte til Danmark-Norge og Sverige-Finland 1580-1707.
Beskrivelse: The SSNE database comprises of information relating to c.5000 individuals from Scotland, England, Ireland and Wales who migrated to or worked in Denmark-Norway and Sweden-Finland between 1580 and 1707.

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Danmark]

 Svensker innflytta til Østfold, 1812-1920 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Moss] » [Kirkebøker]