Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Danmark]


Informasjon om Danmark:

Danmark, offisielt Kongeriget Danmark, er et land i Nord-Europa. Det er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd for Norge. Danmark har landgrense til Tyskland, og grenser også mot Nordsjøen og Østersjøen. Innbyggertallet er på ca. 5,7 millioner, og hovedstaden er København.

Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Kongeriket Danmark omfatter i tillegg til selve Danmark bilandene Grønland og Færøyene.

Kongeriket Danmark er et nordisk konstitusjonelt monarki bestående av det danske hovedlandet og de selvstyrte områdene Færøyene og Grønland. Norge var forent i en personalunion med Danmark, Kalmarunionen fra 1389. Unionen ble oppløst da Sverige trakk seg ut i 1521. Noen år senere, i 1536, ble Norge et dansk lydrike. Norge var så en del av dobbeltmonarkiet Danmark-Norge inntil 1814.
Kilde: Wikipedia - Danmark
Lokalhistoriewiki - Danmark-Norge

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 4


 Danish Emigration Archives (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Danmark]

 Immigrantmuseet for Danmark (Vis detaljer)

En del af Farums Arkiver & Museer arbejder med indsamling, bevaring, forskning og formidling af indvandringens kulturhistorie i Danmark siden 1500.
Beskrivelse: The Immigrant Museum of Denmark works wtih documentation, research and exhibitions in the field of the cultural history of immigration in Denmark since 1500.

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Danmark]

 Scotland, Scandinavia & Northern Europe, 1580-1707 - University of St. Andrews (Vis detaljer)

Database med ca 5000 personer fra Skottland, England, Irland og Wales som emigrerte til Danmark-Norge og Sverige-Finland 1580-1707.
Beskrivelse: The SSNE database comprises of information relating to c.5000 individuals from Scotland, England, Ireland and Wales who migrated to or worked in Denmark-Norway and Sweden-Finland between 1580 and 1707.

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Danmark]

 The National Danish-American Genealogical Society (NDAGS) (Vis detaljer)

Medlem av Minnesota Genealogical Society
Beskrivelse: Member of Minnesota Genealogical Society

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Danmark]