Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]


Informasjon om Biblioteker:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 22


 Adressekatalog for norske bibliotek (BIBLIOTEK) (Vis detaljer)

Alle norske folkebibliotek (med filialer) og fagbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek mfl.
Beskrivelse: All Norwegian public, research and special libraries, university, polytechnic and folk high school libraries etc.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Bergen Offentlige Bibliotek (Vis detaljer)

Hordaland fylkesbibliotek har et nasjonalt ansvar for emnet genealogi. Samlingen befinner seg i Bergen off. bibl.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 BIBSYS emneportal (Vis detaljer)

BIBSYS emneportal er en fellestjeneste for universitet og høgskoler i Norge. Aktuelle emner er bl.a. Verdenshistorie, Norsk historie, Norsk lokalhistorie, Norden, Vikingtid, Øvrig europeisk historie, Genealogi og heraldikk.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Deichmanske bibliotek, Oslo kommunes folkebibliotek (Vis detaljer)

Norges største folkebibliotek - Grunnlagt 1785. Har mye eldre litteratur, også innen genealogi. Utvidet ansvar for fjernlånstjenester til andre bibliotek.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Det digitale Nasjonalbiblioteket (Vis detaljer)

Søk i en million digitale objekter: aviser, bøker, bilder, tidsskrifter, musikkopptak, nettsider, lydopptak, radio og film.
Beskrivelse: Search in a million digital objects: newspapers, books, pictures, magazines, music recordings, web pages, audio recordings, radio and movies.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Detektor Emneportal (Vis detaljer)

Detektor er en generell emneportal med kvalitetssikrede og katalogiserte lenker, utviklet og driftet av Deichmanske bibliotek.
Beskrivelse: Deichman library in Oslo.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Digitale aviser (Nasjonalbiblioteket) (Vis detaljer)

Det digitale avisbibliotek. Nasjonalbiblioteket gir muligheten til å gi tidligere "døgnfluer" evig liv, og til å presentere deler av det unike materialet som ligger i Avissamlingen for et bredt publikum.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Fag- og forskningsbibliotek i Norge (Vis detaljer)

Riksbibliotektjenestens oversikt over norske fag- og forskningsbibliotek.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Folkebibliotekene i Norge (Vis detaljer)

Biblioteksentralens oversikt over alle folkebibliotek i Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Fylkesbibliotek i Norge (Vis detaljer)

Biblioteksentralens oversikt over alle fylkesbibliotek i Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Gjest Baardson - en kildepresentasjon (Utstilling i Digitalarkivet) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek (Vis detaljer)

Porsgrunn bibliotek har digitalisert en del lokalhistorisk litteratur. Dette inngår som en del av paraplyprosjektet "Skjermkontakt med lokalhistorien" er initiert av Statens bibliotekstilsyn som et FoU-prosjekt.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark] » [Porsgrunn] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Lokalhistorisk materiale ved bibliotekhøyskolen (Vis detaljer)

Aktuelle databaser, Bildearkiv, Lokalhistoriske samlinger mfl.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Lokalhistorisk spørjevev (Sogn og Fjordane) (Vis detaljer)

Bok- og rettleiingsteneste for Sogn og Fjordane. Her kan du få hjelp til å finna svar på spørsmål innan lokal historie som gjeld Sogn og Fjordane. Slektsgransking: Når det gjeld slektsspørsmål, kan Spørjeveven rettleia i kva kjelder som kan vera aktuelle å bruka og til ressursar som er tilgjengelege på Internett.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Nasjonalbiblioteket (Vis detaljer)

Nasjonalbiblioteket er landets fremste kilde til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Nasjonalbiblioteket er landets fremste instans for innsamling, bevaring og formidling av norske medier. (SERVICEERKLÆRING - Hva kan Nasjonalbiblioteket tilby?)

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Nasjonalbibliotekets databasetjenester (Vis detaljer)

Mange søkbare databaser, bl.a. Norsk bokfortegnelse, Norsk samkatalog for bøker, Nordmenn i Amerika - Thor M. Andersens bibliografi, Roald Amundsen bildearkiv, m.fl.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 NBdigital Bokhylla (Vis detaljer)

Velkommen til Bokhylla.no. Vi kan tilby 29.000 bøker i fulltekst. 7440 av dem kan du laste ned som PDF. I løpet av året kommer vi opp mot 50.000 bøker - gratis på nett. Bokhylla.no skal vise fram et tverrsnitt av den norske litteraturen, ved at vi gjør tilgjengelig alle bøker som ble utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet i fulltekst på Internett. Gjennom at Nasjonalbiblioteket har fått til en avtale med Kopinor om godtgjøring for de verkene som ikke er falt i det fri, er denne tjenesten gratis for brukeren. Bøker som ikke er rettighetsbelagte, kan du fritt laste ned til din egen PC.
Beskrivelse: Welcome to Bokhylla.no. We offer 29,000 books in full text. 7440 of them you can download as PDF. During the year we will reach up to 50,000 books - free on net. Bokhylla.no will showcase a cross section of the Norwegian literature, in that we make available all books published in Norway in 1690 -, 1790 -, 1890 - and 1990s full-text online. The National Library has made an agreement with Kopinor of remuneration for the works that have fallen in the open, is this service for free to the user. Books that are not copyrighted, you are free to download to your PC.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Norge i 1814 - bibliografi (Vis detaljer)

Nasjonalbiblioteket avdeling Oslo i samarbeid med nettstedene 'Eidsvoll 1814 - Rikspolitisk senter' og 'Stortinget'.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Norsk samkatalog for bøker (SAMBOK) (Vis detaljer)

Referanser til bøker, småtrykk, monografier i serier, hovedoppgaver, lydbøker, videogram, punktskriftbøker og elektroniske dokumenter som eies av ca. 350 norske fagbibliotek (blant dem alle BIBSYS-bibliotek), fylkes- og folkebibliotek og de norske instituttene i Athen og Roma.
Beskrivelse: References to books etc. of ca 350 professional libraries.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Oria-søk (by Bibsys) (Vis detaljer)

Søk i katalogene til Universitetsbibliotekene /Høyskolene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Skjermkontakt med lokalhistorien (Vis detaljer)

Skjermkontakt med lokalhistorien er et paraplyprosjekt i regi av Statens bibliotektilsyn der lokalhistorie og lokalhistorisk materiale er utgangspunktet for at syv bibliotek har innledet samarbeid med institusjoner som arkiv, museer, historielag og skoleverket. Målet med samarbeidet er å gjøre lokalhistorisk materiale mer tilgjengelig for publikum ved å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
Beskrivelse: The main objectives are: To develop co-operation in the sector of museums, libraries and archives + Try out network organisation in the development of public libraries.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]

 Skolebibliotek i Norge (Vis detaljer)

Biblioteksentralens oversikt over kommunenes skolebibliotek.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Biblioteker]