Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]


Informasjon om Norge:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 22


 Eiendom på internett, kart over Oslo-området (Vis detaljer)

Søkbare kart for Oslo og sentrale kommuner i Akershus og Buskerud.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Friis - etnografiske kart over Finnmark, 1861 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Narvik] » [Annet]

 Fylker-Kommuner (Kartlig portal for info om hele Norge) (Vis detaljer)

Søkbart offisielt kart på norge.no for hele Norge med linker til alle kommuner og fylker.
Beskrivelse: Searchabel map for all Norway, included links to all county and municipal levels (fylker and Kommuner) (Only in Norwegian)

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Fylkeskart med kommuner (Vis detaljer)

Norgeskart med fylker, klikk på fylket for å få opp fylkeskartet med kommunenavn og -grenser (v/Jan Eri)
Beskrivelse: Norway with "fylke"-borders, click a "fylke" to see a map with the "kommune"-borders (by Jan Eri).

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Geomatikk AS (Vis detaljer)

Selskapets gjøremål er i hovedsak knyttet til digitalisering, scanning landmåling, gravemelding, påvisning samt GIS- og DAK-konvertering.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 hvor.no (Vis detaljer)

Søkbart kart over Oslo og Norge. Viser Bensinstasjon, Parkeringshus, Vinmonopol, mfl.
Beskrivelse: Searchable map of Oslo and Norway.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Interaktivt Norgeskart (Vis detaljer)

Interaktivt Norgeskart laget av Kristian Ekenes | Forfatter: Kristian Ekenes

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Joan Blaeus kart over Bergenhus 1662 (Vis detaljer)

Nettpublisert av Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Beskrivelse: Published online by Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Joan Blaeus kart over Norge 1662 (Vis detaljer)

Nettpublisert av Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Beskrivelse: Published online by Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Kart over Sør-Norge fra 1892 (Vis detaljer)

Dette kartet var en del av 1892 utgaven av Abelstedts Reiseruter, som var en kjent lomme guide for reiser i Norge. Kartet er historisk interessant fordi skysstasjoner og andre steder som var viktige de reisende er tatt med. Mange av stedene er forlengst glemt.
Beskrivelse: This map was included in the 1892 edition of Abelstedts Reiseruter, a well known pocket guide to travelling in Norway. The historical interest in this map is that it lists relay stations (skysstasjoner) and other places of importance to travellers. Many of these places are long forgotten.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Kartet over det sydlige Norge – 1785 tegnet av Christian Jochum Pontoppidan (Vis detaljer)

Det finnes flere trykte 16- og 1700-talls kart fra Norge, men kartet som den danske kartograf Christian Jochum Pontoppidan fikk trykt i København i 1785, regnes som det beste fra 1700-tallet. Det ble trykt i to blad, og inneholder en mengde opplysninger som ikke fantes på de eldre kart. I tillegg til kartet ble det samtidig utgitt en bok, ” Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge i trende Afdeelinger”.
C.J. Pontoppidan var født i Lille Næstved i 1739, og døde 10. februar 1807 i Ketting på Als, Lolland, Danmark. Hans far var kapellan og Christian Jochum skulle kanskje ha fulgt i farens fotspor, men han avbrøt sin skolegang i 18 års alderen for å gå i utenlandske krigstjenester. Etter vel 15 års tjeneste vendte han tilbake til Danmark og ble i 1773 tegnemester ved det kongelige Landkadetkompagniet – senere kaldt Landkadetakademiet. Her arbeidet han fram til sin avskjed pga. svak helse i 1800. I tillegg til undervisning tegnet Pontoppidan en serie vakre og svært gode kart over Danmark, Sverige og Norge. Flere av disse be ledsaget av forklaringer hvor han bl.a. forteller oss hvordan kartene ble til, og hvilke kilder han brukte. Forklaringene gir også en mengde opplysninger om veier, fjell, innsjøer, gjestgiverier, grenser m.m.
Norges militære- og geografiske oppmåling var blitt etablert i 1773, men de hadde ikke utgitt trykte landkart i 1785. Pontoppidan fikk adgang til å bruke opplysninger fra den militære oppmålingen. Kartet er tegnet i målestokk 1: 850 000, og i 1795 utga han et kart over det nordlige Norge i målestokk 1: 450 000.
Christopher John Harris
Denne presentasjonen av kartet og boken er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Statsarkivet i Bergen og Digitalarkivet. Boken og kartet tilhører Bergen Offentlige Bibliotek. (www.digitalarkivet.no)

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Kystverkets karttjeneste (Vis detaljer)

Kystinfo er Kystverkets kartløsning. Her finnes data fra mange forskjellige dataeier som kan bukes i mange sammenhenger. Kystinfo er åpen for alle og gir muligheter for alle til å lage gode kart over sjøområdene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart]

 Norge i Bilder (Vis detaljer)

Norge i bilder er et åpent og mobilvennlig nettsted realisert i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Statens kartverk. Her får du oversikt over ortofoto (målestokkriktige flybilder) som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på internett. Norge digitalt er et samarbeid mellom alle offentlige virksomheter som har et ansvar for geodata eller er store brukere av slike data. Publisering i Norge i bilder er også åpnet for datatilbydere utenfor Norge digitalt. I Norge i bilder kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til ortofoto for hele Norge. Det er egne retningslinjer for nedlasting og bruk av ulike tjenester fra denne løsningen. Salg av ortofoto til brukere utenfor Norge digitalt skjer hos våre forhandlere. For mer informasjon se våre websider.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Norgesglasset (Statens kartverk) (Vis detaljer)

I Norgesglasset kan du zoome deg ned fra et Norgeskart i målestokk 1: 2 millioner til ditt eget hus på et kart i målestokk 1:5 000.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Norske sogn og kommuner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 NORWAY.COM (Kart og (turist)informasjon for noen byer i Norge) (Vis detaljer)

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Lillehammer, Ålesund, Drammen, Hafjell, Røros.
Beskrivelse: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Lillehammer, Ålesund, Drammen, Hafjell, Røros.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Slekt og Datas amtskart (Vis detaljer)

Statens kartverk og Slekt og Data har inngått en avtale om publisering av "amtskartene"

De 40 kartbladene kan lastes ned i JPEG format og er da totalt på ca 800 MB. | Forfatter: Slekt og Data

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Statens kartverk (Vis detaljer)

Kartverkets hjemmeside.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Søkbare kart fra finn.no (Vis detaljer)

Søk på kart i hele Norge; Gate-/veinavn+Nr+Postnr+Komm.nr+Gårdsnr+Bruksnr.
Beskrivelse: Search maps of Norway; street name and numbers etc.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 The Official Map Site for Stavanger, Norway (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Visveg (Statens vegvesen + Statens kartverk) (Vis detaljer)

Interaktivt kart med stedsnavn, adresser, vegnett og kjøreavstander/kjøretid. Ruteplanleggeren inneholder alle offentlige og private veger med lengde over 50 meter som er kjørbare med personbil. Nøyaktigheten på vegnettet er 10 meter eller bedre.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 World Sites Atlas - Norge (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]