Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]


Informasjon om Sverige:

Kongeriket Sverige er et land på Den skandinaviske halvøy. Det grenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Norge var i personalunion med Sverige fra 1814 til 1905, og de to landene var også forent gjennom Kalmarunionen fra 1389 til 1523.

På 1600-tallet ble Sverige en europeisk stormakt etter sin fremgang i Tredveårskrigen. Dette fikk betydning for Norge, spesielt for grenseområdene, ettersom det fulgte flere kriger mellom Sverige og Danmark-Norge. Trondhjems len, inkludert Nordmøre, og Romsdals len var under svensk styre i perioden 1658–1660. På samme tid måtte Norge avstå Båhuslen til Sverige etter freden i Roskilde. Sverige mistet sin stormaktsstatus på etter Store nordiske krig på 1700-tallet.

Unionen i 1814 kom i stand som en følge av Kielfreden, det Danmark måtte avstå Norge. Et forsøk på norsk selvstendighet munnet ut i Grunnloven av 17. mai 1814. En kortvarig krig kjent som det norske felttoget fulgte. I august 1814 ble Mossekonvensjonen undertegnet, og Norge kom dermed i union med Sverige, men beholdt egne lover.

Gjennom 1800-tallet ble unionen utfordret på en rekke punkter, og mot slutten av århundret begynte en norsk opprustning i grenseområdene. Glommalinjen og andre befestninger ble anlagt i det første årene på 1900-tallet som forberedelse på svensk motstand mot norsk løsrivelse. I 1905 kom en ensidig uavhengighetserklæring, og festninger og skanser langs grensen ble bemannet. Forhandlingene førte frem, og gjennom Karlstadforliket kom man til enighet uten at det brøt ut krigshandlinger.
Kilde: Lokalhistoriewiki - Sverige
Wikipedia - Sverige

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 17


 DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen) (Vis detaljer)

DIS-Norges søsterorganisasjon i Sverige.
Beskrivelse: The World's Oldest Society for Computer Genealogy. DIS is a non-profit organization with the purpose of investigating and developing the possibilities to use computers in genealogy.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 DIS Syd (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 DIS-Bergslagen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 DIS-Mitt (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 DIS-Småland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 DIS-Väst (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 DIS-Øst (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Föreningar i riksförbundet (Sveriges Släktforskarförbund) (Vis detaljer)

Detta är en adress- och länkförteckning över de släktforskarföreningar som är medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund, för närvarande 132 stycken.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Föreningen Släktdata (Vis detaljer)

Släktdatas databas är en stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Forskarkatalogen i RÖTTER (Slektsforskerkatalog) (Vis detaljer)

Forskarkatalogen är platsen där släktforskare får kontakt. Du berättar om dina forskningsintressen, tipsar om din hemsida och kan publicera en egen släktutredning. Katalogen utgör en del av Nättidningen RÖTTER, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Sverige]

 Genealogiska Föreningen (Vis detaljer)

GF har koncentrerat sin verksamhet på samlingarna och tidskrifterna på bekostnad av mötesverksamhet, studiebesök och liknande.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och Østfold (Vis detaljer)

Föreningen startade 1985 av släktforskare från Sverige och Norge. Syftet var bl. annat att hjälpa varandra över gränsen

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Nättidningen RÖTTERs Anbytarforum (Vis detaljer)

Här möts släktforskare i givande forskningsdiskussioner.
Beskrivelse: Anbytarforum, the discussion board of the Federation of Swedish Genealogical Societies, and an integrated part of our e-zine RÖTTER.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Sverige]

 Ovansiljans Släktforskare (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Sverige]

 StorStockholms Genealogiska Förening (Vis detaljer)

StorStockholms Genealogiska Förening, SSGF, är en förening för släktforskare bosatta i Stockholm med omnejd.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Sveriges Släktforskarförbund (Vis detaljer)

Består av omkring 130 organisationer. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i de många medlemsföreningarna, medan riksorganisationen Sveriges Släktforskarförbund har ansvar för satsningar på nationell nivå och samordningen inom rörelsen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]

 Swedish Genealogical Society of Minnesota (SGSM) (Vis detaljer)

A branch of the Minnesota Genealogical Society
Beskrivelse: A branch of the Minnesota Genealogical Society

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Sverige]