Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]


Informasjon om Norge:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Hordaland (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oppland (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rogaland (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Aust-Agder (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Buskerud (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Finnmark (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hedmark (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Møre og Romsdal (7 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nord-Trøndelag (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nordland (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oslo/Akershus (25 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sogn og Fjordane (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Trøndelag (10 ressurser i denne kategorien)
Continue...Telemark (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Troms (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vest-Agder (8 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestfold (45 ressurser i denne kategorien)
Continue...Østfold (11 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 20


 DEN NORSKE KIRKE (Vis detaljer)

Kirkens informasjonstjeneste (Kirkeinfo) har det redaksjonelle ansvar for nettstedet www.kirken.no. Kirkeinfo driver pressetjeneste, opplysningstjeneste og en viss forlagsvirksomhet på vegner av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Den norske kirkes Bispemøte.
Beskrivelse: The Church of Norway has represented the main, almost the only, expression of religious belief in Norway for a thousand years. It has belonged to the Evangelical Lutheran branch of the Christian church since the 16th century, and has been a state church since then. Around 86 per cent of the population are baptised members.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Digitalpensjonatet (Vis detaljer)

I Digitalpensjonatet finn du databasar laga av organisasjonar eller privatpersonar utanfor Arkivverket. Bidragsytaren er ansvarleg for innhaldet i databasane og han eller ho sit og med rettane til desse dataa. Digitalarkivet tilbyr berre eit verktøy for formidling, og kan ikkje spreie materialet på noko anna vis enn gjennom Digitalpensjonatet.
Beskrivelse: In the Digital Inn you will find databases that are made by either organisations or persons outside the National Archives. The contributor is responsible for the content in the databases, and (s)he holds the copyright to the data. The Digital Archive offers only an internet-based publishing tool, and shall not distribute the material in any other way than through the Digital Inn.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Persondatabaser, søkbare]

 DIS-Norge (Vis detaljer)

DIS-Norge ble stiftet 12. januar 1990. Formålet med foreningen er å skape et landsomfattende forum for databehandling i slektsforskning.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Family History Centers (Mormonernes sentre i Norge) (Vis detaljer)

Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Moss, Oslo, Skien, Stavanger, Trondheim. Bibliotektjenester, mikrofilm, mikrofiche.
Beskrivelse: Centers provide access to most of the microfilms and microfiche in the Family History Library to help patrons identify their ancestors.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Frelsesarmeen (Vis detaljer)

Frelsesarmeen har egne sider for etterlysninger. Startet i London i forrige århundrede. I 1888 kom organisasjonen til Norge og har siden vært synlige i det norske samfunnet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 HIFO - Den norske historiske forening (Vis detaljer)

Den norske historiske forening (HIFO) er en organisasjon med omfattende og varierte oppgaver i historiefagets og historikernes tjeneste.
Beskrivelse: Founded in 1869, the Norwegian Historical Association is today an organization with extensive and varied tasks serving the historical discipline and promoting the interests of historians in Norway.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Landslaget for lokalhistorie (LLH) (Vis detaljer)

Landslaget for lokalhistorie er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen, som er landets største kulturvernbevegelse. Omtrent 400 historielag er medlemmer i Landslaget, disse lagene har til sammen ca. 80 000 registrerte medlemmer. | Forfatter: Landslaget for lokalhistorie | Utgitt: 2018
Beskrivelse: Landslaget er hovedorganisasjonen for historielagsbegevelsen i Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 norge.no (Vis detaljer)

...en felles inngang til all offentlig informasjon på Internett.
Beskrivelse: Public sector information and services on the Internet

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Norsk Heraldisk Forening (NHF) (Vis detaljer)

Foreningens formål er å fremme kjennskapen til heraldikk (læren om våpenskjold) og beslektede emner. Foreningen har en kort info side på NHF @ Heraldik.org
Kort om foreningens historie @ wikipedia.no
Beskrivelse: The Norwegian Heraldry Society was founded on 27th February 1969 in facilities owned by the National Archives in Oslo. After much preparation, and accompanied by Historisk Tidsskrift (Historical Journal), Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (Norwegian Geneological Journal) and the Nordic Journal of Heraldry the invitations were finally sent out. The aim of the Society was stated to be to advance the study of heraldry and related fields (such as flags,seals, and house-marks) by way of meetings, lectures and litterature. The Society also aspires to an educational and advisory role in these areas. This continues to be its purpose, and the Society in recent years has attracted a membership of 150 to 200.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Norsk Krigsbarnforbund (NKBF) (Vis detaljer)

NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 – 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Norsk Lokalhistorisk Institut (NLI) (Vis detaljer)

NLI er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Fra 1. januar 2017 er Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket, etter vedtak i Stortinget. Dette medfører ikke endringer i instituttets tjenester
Beskrivelse: The Norwegian Institute of Local History is an independent governmental institution under the Ministry of Culture.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) (Vis detaljer)

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) ble stiftet den 22. oktober 1926 og er Norges eldste riksdekkende forening for slektsforskere.
Beskrivelse: Norsk Slektshistorisk Forening (NSF - The Norwegian Genealogical Society) is Norways oldest national association for genealogists. It was founded in 1926 and has now approximately 2000 members in both Norway and abroad.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Norske privatarkiver - Samkatalogen (Vis detaljer)

Samkatalogen over norske privatarkiver er en nasjonal database over arkiver etter personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner m.v. som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. (Riksarkivet)

Kategori: [Hovedsiden] » [Arkiv, bibliotek og museum] » [Norge]

 ODIN (Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge) (Vis detaljer)

Odin er en felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene. Formålet med Odin er å gjøre informasjons- og nyhetsstoff fra regjeringen og departementene tilgjengelig på Internett og ...
Beskrivelse: ODIN’s gateway to information about Norway in English.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Registreringssentral for historiske data (RHD) (Vis detaljer)

RHD er en nasjonal institusjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet), ved Universitetet i Tromsø (UiTø), som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å dataregistrere de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
Beskrivelse: Norwegian Historical Data Centre (NHDC) is a national institution under the Faculty of Social Science at the University of Tromsø

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Persondatabaser, søkbare]

 Sognefjordlaget i Amerika (The SOGNEFJORDLAG IN AMERICA) (Vis detaljer)

SOGNEFJORDLAGet i AMERICA er en organisasjon for etterkommere etter sogninger i USA og Canada.
Beskrivelse: The SOGNEFJORDLAG IN AMERICA is an organization of Sogning descent living all over USA and Canada

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Sons of Norway (Vis detaljer)

Sons of Norways (65000 medlemmer!) misjon er å fremme, ivareta og på lang sikt verne om norske og andre nordiske kulturtradisjoner, samtidig som organisasjonen får vokse og utvikle seg som en broderskapsforening med maksimal hjelp og støtte til alle medlemmer.
Beskrivelse: The mission of Sons of Norway is to promote, preserve, and cherish a lasting appreciation of the heritage and culture of Norway and other Nordic countries while growing soundly as a fraternal benefit society and offering maximum benefits to its members.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [USA]

 Statens kartverk (Vis detaljer)

Kartverkets hjemmeside.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart og tegninger] » [Norge]

 Statistisk Sentralbyrå (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]