Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Kart] » [Sverige]


Informasjon om Sverige:

Kongeriket Sverige er et land på Den skandinaviske halvøy. Det grenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Norge var i personalunion med Sverige fra 1814 til 1905, og de to landene var også forent gjennom Kalmarunionen fra 1389 til 1523.

På 1600-tallet ble Sverige en europeisk stormakt etter sin fremgang i Tredveårskrigen. Dette fikk betydning for Norge, spesielt for grenseområdene, ettersom det fulgte flere kriger mellom Sverige og Danmark-Norge. Trondhjems len, inkludert Nordmøre, og Romsdals len var under svensk styre i perioden 1658–1660. På samme tid måtte Norge avstå Båhuslen til Sverige etter freden i Roskilde. Sverige mistet sin stormaktsstatus på etter Store nordiske krig på 1700-tallet.

Unionen i 1814 kom i stand som en følge av Kielfreden, det Danmark måtte avstå Norge. Et forsøk på norsk selvstendighet munnet ut i Grunnloven av 17. mai 1814. En kortvarig krig kjent som det norske felttoget fulgte. I august 1814 ble Mossekonvensjonen undertegnet, og Norge kom dermed i union med Sverige, men beholdt egne lover.

Gjennom 1800-tallet ble unionen utfordret på en rekke punkter, og mot slutten av århundret begynte en norsk opprustning i grenseområdene. Glommalinjen og andre befestninger ble anlagt i det første årene på 1900-tallet som forberedelse på svensk motstand mot norsk løsrivelse. I 1905 kom en ensidig uavhengighetserklæring, og festninger og skanser langs grensen ble bemannet. Forhandlingene førte frem, og gjennom Karlstadforliket kom man til enighet uten at det brøt ut krigshandlinger.
Kilde: Lokalhistoriewiki - Sverige
Wikipedia - Sverige

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 2


 Digitala Historiska Kartor (Sverige, Danmark, Tyskland) (Vis detaljer)

I Sverige finns en skatt av historiska kartor tillkomna från 1600-talet och framåt. Materialets omfattning och den yta det täcker gör det unikt i världen. Det rör sig om flera tusen kartor som tillsammans ger en detaljerad bild av miljö och landskap i Sverige under nästan fyra hundra år.
Beskrivelse: In the archives of the members of the DHM project a treasury of historical maps are stored, covering a time period from early 1600 till now. The maps, and corresponding text documents, amounting to several hundreds of thousands, are in parts unique in a world perspective.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Danmark]

 Lantmäteriet i Sverige (Vis detaljer)

Hovedside med svært mange tilbud på kart (historiske kart, kartbutikk, personlige kart, flyfoto, satelittbilder, mm.)
Beskrivelse: Swedens first supplier in the Geography Network.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Sverige]