DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge]


Informasjon om Slektshistoriske kilder i Norge:

Her finner du en kategorisert kildeoversikt for slektshistoriske kilder og ressurser for fylkene og kommunene i Norge, samt på nasjonalt nivå. På nasjonalt nivå og fylkesnivå er det etablert egen kategori med lands/fylkesnavn for å gi en kategorisert oversikt over generelle, slektshistoriske kilder for området. Hvert fylke og kommune har en kort b med administrativ historikk. Genress, slik tjenesten fremstår i dag, er en videreføring og videreutvikling av Asle Jonassens sider.


Generelle ressurser for Norge

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue..._Generelle ressurser for Norge (166 ressurser i denne kategorien)
Continue...Aust-Agder (1377 ressurser i denne kategorien)
Continue...Buskerud (2201 ressurser i denne kategorien)
Continue...Finnmark (1322 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hedmark (2112 ressurser i denne kategorien)
Continue...Hordaland (5305 ressurser i denne kategorien)
Continue...Møre og Romsdal (3709 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nordland (7933 ressurser i denne kategorien)
Continue...Nord-Trøndelag (2530 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oppland (2532 ressurser i denne kategorien)
Continue...Oslo/Akershus (2225 ressurser i denne kategorien)
Continue...Rogaland (3084 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sogn og Fjordane (2730 ressurser i denne kategorien)
Continue...Sør-Trøndelag (2770 ressurser i denne kategorien)
Continue...Telemark (2101 ressurser i denne kategorien)
Continue...Troms (2524 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vest-Agder (2023 ressurser i denne kategorien)
Continue...Vestfold (2384 ressurser i denne kategorien)
Continue...Østfold (2003 ressurser i denne kategorien)
Continue...Svalbard (8 ressurser i denne kategorien)

Antall ressurser: 2


 Navneindeks til norske kirkebøker - (Vis detaljer)

Indekser laget av brukere av skanna kirkebøker

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge]

 Titanic på norsk (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge]