Tilbake til DIS-Norges startside     Stripe
 

Utskriftsversjon


Om DIS-Hordaland

DIS-Hordaland er en forening for personer som er interessert i slekts- og personalhistorie, da spesielt de med slektshistorisk tilknyttning til Hordaland. DIS-Hordaland er tilknyttet DIS-Norge.

Foreningen ble stiftet i Bergen 23. september 1991 av en gruppe slektsgranskere som ønsket et lokalt forum og en større kontaktflate innen sin hobby. DIS står for Databehandling I Slektsforskning.

   Kronstad  
   På kronstad Hovedgård har DIS-Hordaland sine møtelokaler.   


Foreningen har fast møtedag den tredje onsdagen i hver måned. Da treffes medlemmene for å høre på foredrag, samt for å snakke med andre slektsforskere.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 28.01.2006
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no