DIS-Hordaland

Kirker i Hordaland Fylke

       
 

 Fusa Kommune

 
 

 

Foto: Ann Kristin Flagtveit

Forrige

Oversikt

Neste

Kirkebygget

Prestegjeld Fusa
Sted Holdhus
Navn Holdhus Kirke
Arkitekt
Byggeår ca 1726
Materiale Tre
Sitteplasser
Altertavle Hovedmotivet er: Han er opstanden. 1839
Orgel
Kirkeklokke 2 klokker trolig fra middelalderen

 

Historie

 
 

Er første gang nevnt i 1306. Stavkirke. Stavkirken er sist nevnt i 1721 og er nok blitt  revet og ny kirke ble bygget omkring 1726. I 1720 årene kom den over i privat eie da Chr. W. Segelken kjøpte den. I 1867 fikk soknet kirken i gave fra eierne. I 1880 ble det bestemt at en ny kirke skulle bygges og den gamle ble solgt til Hans H. Holdhus i 1889 med påbud om at den skulle rives. Han solgte istedenfor kirken til Fortidsminneforeningen som pusset den opp i 1905/1906. Kirken har mange gamle "skatter" som for eksempel: Prekestol fra 1570, katekismetavle 1590, skulpturer fra begynnelsen av 1400-tallet, rituelle kar fra 1600 og 1700 tallet, interiørmaling fra 1600-tallet.

 
     
 

Kilde:
Norske Minnesmerker, Norges kirker

 

START

Kommune

Askøy

Austrheim
Austevoll
Bergen
Bømlo
Eidfjord
Etne
Fedje
Fitjar
Fjell
Fusa
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Lindås
Masfjorden
Meland
Modalen
Odda
Os
Osterøy
Radøy
Samnanger
Stord
Sund
Sveio
Tysnes
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Voss
Øygarden