Tilbake til DIS-Norges startside     Stripe
 

Utskriftsversjon


Julehilsen

[ 2010-12-23 / H.O.Østebø ]

Jul 2010

 
 Styret i DIS-Hordaland ønsker alle våre medlemmer en god jul og et riktig godt nytt år.
 
 Tekst/Foto/Nett: H.O.Østebø

Vis separat...

Julefeiring

[ 2010-12-22 / Renathe Johanne Wågenes ]

I forbindelse med julemøtet i DIS-Hordaland 2010 tok jeg en runde og pratet med noen av medlemmene om julefeiring da de var barn. 
  

Les mer...

Gratulere med DIS-Bjørnen Jarle

[ 2010-07-21 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Vi ønsker å gratulere Jarle Hannisdal med Hedersprisen DIS-Bjørn.

Prisen ble utdelt under DIS-Norges Årsmøte den 25. april 2010 på Gardermoen. Jarle fikk hedersprisen for sitt engasjement i Gravminner i Norge med over 100 000 avfotograferte gravminner. Han fikk også startet opp multimediagruppen i DIS-Hordaland, som senere utviklet seg til å bli drivkraften bak boken ”Lag slektsbok”.

Jarle Hannisdal - DIS Bjørnen

 
  

Les mer...

Postbønder på Helgeland 1696 og 1968

[ 2010-07-21 / H.O.Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en kilde som heter Postbønder på Helgeland 1696 og 1698.

Dokumentasjon

Designation Paa Postbøndernis gaarde og nafne, samt hvor langt een huer schydtzer og fører posten, og huad de derfore eftter hans Mayts. Allernaad. Post forordning af dato 25 Decembr. 1694 allernaadigst for postens skydz har nødt og er gotgiort, og eftter Welbr. Hr Amptmand Heidmans widre anordning beschichet og Approberit saasom:

Kilde: Postbønder på Helgeland 1696 og 1698

Les kilden her: Postbønder på Helgeland 1696 og 1698 

Klikk her for flere kilder

Les mer...

Registreing gravminner i Hordaland

[ 2010-06-11 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Samling på Kronstad hovedgård 26. mai 2010

 

DIS-Hordaland kalte inn til møte/sosialt samvær for de som er interessert i å jobbe med Gravminner. Det ble gitt orientering om hvordan vi ligger an ved Renathe-Johanne Wågenes.  
  

Les mer...

Bergen byarkiv og kilder for slektsgranskere

[ 2010-05-08 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Bergen byarkiv 1

På Bergen byarkiv kan en finne mange interessante  kilder for slektsgranskere. Kan blandt annet trekke frem kartotek for likningskontoret i Bergen og Censur-Protocol for Bergen Søndagskole

Les mer...

Jarle Hannisdal valgt inn i DIS-Norge styret

[ 2010-04-28 / H.O.Østebø ]

På Landsmøte i DIS-Norge forrige helg vart tidlegare leder i DIS-Hordaland Jarle Hannisdal, valgt inn i DIS-Norge styret.

Les mer...

Ny kilde tilgjengelig på DIS-Hordaland

[ 2010-03-02 / H.O.Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en folketelling fra Bergen 1769

Les mer...

Ny kilde tilgjengelig på DIS-Hordaland

[ 2010-02-16 / H.O.Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har skrevet av en militærbase som heter EXTRACT FRA 1708.

Les mer...

Innkalling Årsmøte i DIS-Hordaland

[ 2010-02-04 / H.O.Østebø ]

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland onsdag 17. febr. 2010 kl 1900 på Kronstad Hovedgård, Bergen.

Les mer...

Medlemsmøte DIS-Hordaland

[ 2009-12-17 / Jarle Hannisdal ]

Medlemsmøtet Onsdag den 16.12 vil omhandle DNA og Genographic Project fra National Geographic. Det vil bli et foredrag av Terje Meyer Nilsen hvor han forteller om sine erfaringer med temaet, og litt om DNA gjenerelt. Møtet starter kl 1900 på Kronstad Hovedgård. 2 etg.

 

Les mer...

Ny kilderavskrifter tilgjengelig på DIS-Hordaland

[ 2009-11-13 / H.O.Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har sendt oss flere avskrifter av små kilder. Denne gangen er det kilder fra Helgeland området.

Les mer...

Slektsforskerdagen i Hordaland

[ 2009-11-01 / Renathe-Johanne Wågenes ]

 Slektsforskerdag 2009 Hordaland

DIS-Hordaland arrangerte den årlige slektsforskerdagen 31. oktober på Bergen offentlige bibliotek.

Dørene åpnet kl 10.00. 

I 1. etg. var det stand med mulighet til å få hjelp og råd/veiledning i forbindelse med slektsforskning.

I 2. etasje ble det holdt ulike foredrag.

Les mer...

Slektsforskerdagen 31 Okt. 2009

[ 2009-10-30 / H.O.Østebø ]

Lørdag 31 oktober avholder DIS-Hordaland sin årlige Slektsforskerdag.
I år holder vi denne på Bergen Hoved biblioteket.
Vi starter kl. 10.00 og holder på til de stenger.

Les mer...

Fødte dissentere i Førde 1901-1918

[ 2009-08-31 / H.O.Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har send oss en ny liten avskrift Fødte dissentere i Førde 1901 - 1918.

Les mer...

Ny kilde på nett

[ 2009-08-27 / H.O.Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har send oss en ny liten avskrift for Helgeland, Futeregnskap, Skattemantall 1795.

Les mer...

Nye avskrifter av kilder tilgjengelig på DIS-Hordaland

[ 2009-05-19 / Hans Ordin Østebø ]

Renathe-Johanne Wågenes har sendt oss 5 kildeavskrifter fra 1600-tallet. Det er lagt til en side i menyen under ressurser, som heter Kilder. På denne siden vil medlemmer av DIS-Hordaland ha muligheter for å pressentere egne avskrifter.

Les mer...

Støtte fra Kulturminneåret 2009

[ 2009-05-09 / Renathe Johanne Wågenes ]

DIS-Hordaland ved Gravminner har mottatt kr 5000,- i støtte fra Kulturminneåret 2009

Les mer...

DIS-Hordaland turen 2009

[ 2009-05-09 / Jarle Hannisdal ]

Heldagstur til Austevoll med D/S ”Granvin” mandag 1. juni (2. pinsedag)sammen med Åsane Historielag.

Les mer...

Medlemsmøte DIS-Hordaland

[ 2009-04-13 / Renathe-Johanne Wå¨genes ]

Onsdag 15 april kl 1900 på Kronstad hovedgård. Denne kvelden vil vi prate litt om planene for vår/sommer/tidlig høst når det gjelder Gravminner. Både fotografering og registrering vil bli tema. Håper dere har anledning til å komme.

  

Renathe-Johanne Wågenes

 

Vis separat...

Årsmøte 2009 DIS-Hordaland

[ 2009-02-04 / Jarle Hannisdal ]

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland

Onsdag 18. febr. 2009 kl 1900

på Kronstad Hovedgård, Bergen

Les mer...

Møter i Januar

[ 2009-01-19 / Jarle Hannisdal ]

Godt Nytt År

Da er vi igang igjen,

Onsdag den 21 Jan. kl 1900 vil vi ha slektsdrøs med kaffe og noe til. Vi skal være på Kronstad Hovedgård 2 etg.      

Les mer...

Medlemsmøte DIS-Hordaland

[ 2008-08-17 / Renathe-Johanne Wågenes ]

 Onsdag 20 august kl 1900 starter vi opp igjen med medlemsmøter på Kronstad Hovedgård, Årstad.

Les mer...

Slektsforskning i Norge Rundt

[ 2008-06-16 / Renathe-Johanne Wågenes ]

 29 april 2008 ble DIS-Hordaland kontaktet av Jorun Vang, programleder i Norge Rundt, med spørsmål om å hjelpe til med å lage et innslag om dette temaet.  

DIS-Hordaland_Norge Rundt

  

Les mer...

Bilde fra Årtsmøte i DIS-Hordaland

[ 2008-03-05 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Har fått tilsendt noen bilder fra Årsmøtet i DIS-Hordaland som var avholdt 20. ferbruar.

 
  

Les mer...

Referat fra Årsmøte DIS-Hordaland

[ 2008-02-27 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Onsdag 20. februar arrangerte DIS-Hordaland Årsmøte på Kronstad hovedgård.

Det var 27 medlemmer som deltok på Årsmøte. Les mer for referat fra Årsmøte.

Les mer...

Innkalling til årsmøte i DIS-Hordaland

[ 2008-02-05 / Jarle Hannisdal ]

Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland

onsdag 20. febr. 2008 kl 1900

på Kronstad Hovedgård, Bergen.

Les mer...

Seminar for Gravstedskoordinatorne i Bergen

[ 2008-01-14 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Helgen 6-7 oktober 2007 var det samling i Bergen for alle Gravstedskoordinatorne i DIS-Norge. Etter at prosjektet nå har vært i sving i ca 3 ½, så man behovet for at vi alle samlet oss. DIS-Hordaland stilte som vertskap og vi samlet oss i lokalene på Kronstad Hovedgård.  Seminar gravreg - Samlet på trappen

Les mer...

Valg 2008 i DIS-Hordaland

[ 2008-01-13 / Renathe-Johanne Wågenes ]

Valgkomiteen har startet arbeidet med å sette sammen styret i DIS-Hordaland for perioden 2008/2009. 
Arbeidet er snart ferdig, men vi søker en person som kan tenke seg å være med i styret som varamedlem. Man velges for 1 år om gangen.

Les mer...

Julemøte på kronstad 19. desember

[ 2008-01-02 / hooe ]

Onsdag 19 desember var det medlemsmøte/julemøte på Kronstad Hovedgård. Bygdebokforfatter Kenneth Bratland heldt foredrag.  
   

Les mer...

Brothers Keeper kurs på Kronstad

[ 2007-12-03 / hooe ]

På medlemsmøtet onsdag 21 november var det foredrag av Otto Jørgensen, og tema var selvfølgelig Brothers Keeper. Møtet var rettet hovedsakelig mot brukere av Brothers Keeper.  
   

Les mer...

Slektsgranskerdag 2007 Hordaland

[ 2007-10-28 / hooe ]

  DIS-Hordaland var i år å finne med stand på Lagunen senter, Bergen. Her ble det delt ut foldere med informasjon om foreningen, slektsgranskning og våre prosjekter: Kilderegistrering og Gravstedsregistrering.
   

Les mer...

Slektsgranskerdagen 2007

[ 2007-10-26 / hooe ]

Den årlige slektsgranskerdagen i regi av DIS-Norge vil i år være lørdag 27 oktober.

DIS-Hordaland vil være å finne på Lagunen senter, Bergen. Her vil vi prøver å hjelpe og veilede både gamle og nye slektsgranskere. 

Ta turen innom for en hyggelig slektsprat.

Tekst: R.J. Wågenes

Les mer...

DIS-Hordaland på utflukt

[ 2007-09-17 / hooe ]

Onsdag 19. september drar DIS-Hordaland på en liten utflukt, til Hordamuseet, på Stend.    

Det blir først omvisning ute på tunet før vi tar turen inn.

For de som ikke kan komme seg ut til Hordamusset, ta kontakt på mail leder@ho.disnorge.no ,
eller på mob 950 300 53. Så skal vi få organisert kjøring.

Det vil bli et par biler som kjører fra Kronstad Hovedgård 1845.

Leder DIS-Hordaland
Jarle Hannisdal

Vis separat...

To nye artikkler publisert på nettsida

[ 2007-08-26 / hooe ]

Per Rønneberg Bremnes har sendt inn et par artikkler som tidligere har vert pressentert i aviser.

Den første handler om Eidfjord gamle kirke. Her ta artikkelforfatteren opp spørsmålet om når den gamle steinkirken i Eidfjord er bygget. Les artikkelen her:

Den andre artikkelen omhandler den tette forbindelsen mellom Eidfjord og Hallingdal. Her gjengis et "Diplom" fra 1309. Diplomet er oversatt av Øivind Bakke , Oslo. Les artikkelen her:

 

Les mer...

Medlemstur til Sunnhordland. Sammen med Åsane Historielag

[ 2007-05-16 / Jarle Hannisdal ]

 HSH Stord

Vi repeterer suksessen fra i fjor og reiser på medlemstur med Irene Nygård Alvheim som guide på turen. I tillegg blir det lokale guider underveis. 

I år blir det heldagstur til Stord og Bømlo lørdag 2. juni.
Oppmøte senest kl. 0815 ved Åsane terminal, vi stopper også på Bystasjonen.

 

 

Les mer...

Referat frå årsmøte 2007

[ 2007-03-09 / hooe ]

Følg linken for å lese referat frå årsmøte i DIS-Hordaland 2007.

Les mer...

Innkalling til Årsmøte i DIS-Hordaland

[ 2007-02-11 / hooe ]

Innkalling
Det innkalles til Årsmøte i DIS-Hordaland onsdag 21. febr. 2007 kl 1900 på Kronstad Hovedgård, Bergen.

Les mer...

Møte om gravinneregistrering

[ 2006-12-23 / hooe ]

 

 GRATULERER

 

1 million registrerte personer i databasen ”Gravminner i Norge” var en god nok grunn for DIS-Hordaland til å invitere til feiring.

 

Les mer:

Møte på Kronstad

 
 

Vis separat...

Slektsforskerdag lørdag 28. oktober

[ 2006-10-25 / hooe ]

 Lørdag 28. oktober vil DIS-Hordaland ha stend på Knarvik senter fra kl. 10 og utover dagen.
 
Knarvik senter ute

Bilde er hentet fra www.knarvik-senter.no

Les mer...

DIS-Hordaland - 15 års jubile

[ 2006-09-28 / hooe ]

23 september 1991 ble DIS-Hordaland stiftet, dermed var det duket for festivitas på Kronstad Hovedgård i anledning vår 15-års dag
 15 års jubile DIS-Hordaland
 
Klikk her for å lese om jubileet:

Les mer...

DIS-Hordaland 15 år

[ 2006-09-09 / HOOe ]

22 september - DIS-Hordaland 15 år

I den forbindelsen vil det bli arrangert en jubileumskveld for medlemmene på Kronstad hovedgård.

 

Les mer...

Medlemsmøte 16. august

[ 2006-09-09 / HO ]

Onsdag 16 august var høstens første møte på Kronstad Hovedgård med 19 fremmøtte.

 

 

 

Les mer...

Gratulerer med DIS-Bjørnen Renathe

[ 2006-04-28 / HOOe ]

Vi ønsker å gratulere Renathe-Johanne Wågenes med Hedersprisen DIS-Bjørn.

Prisen fikk hun først og fremst for sin entusiastiske og energiske ledelse av "Gravminner i Norge", som har utviklet seg til å bli et betydelig og landsomfattende prosjekt i foreningen. Hun har også vært svært engasjert i kilderegistrering og har hatt forskjellige styreverv i foreningen.

Sammen med henne mottok også Tone Eli Moseide for sitt arbeid med Slekt og Data, og Finn Karlsen, tidligere leder prisen.

Prisen ble utdelt under DIS-Norges Årsmøte den 23. April 2006 på Stjørdal.

Renathe-Johanne Wågenes med DIS-Bjørnen

 
   

Les mer...

Kurs i gravminneregistrering

[ 2006-04-28 / HOOe ]

Lørdag 1 april holdt vi kurs i Gravstedsregistrering på Kronstad.
Interesserte hadde i forkant meldt seg på. Vi var 14 stk som tok opp temaene fotografering, registrering og diskuterte videre plan for gravregistreringsarbeid i Hordaland.

 

Kurs gravminner Bergen

Les mer...

Scennergruppen i DIS-Hordaland

[ 2006-03-21 / HOOe ]

Scennergruppe DIS-HordalandDet er i vår blitt etablert en ny scennergruppe i DIS-Hordaland, med utspring fra Multimediagruppen. Til nå er det få aktive medlemmer, men en håper at flere av de som har interesse for scenning vil delta etter hvert som scennergruppen blir mer kjent.

Les mer...

Vidergående kurs i gotisk skrift

[ 2006-03-20 / HOOe ]

  Kursleder Marianne Herfindal Johannessen.

Les mer...

Nybegynnerkurs i gotisk skrift

[ 2006-03-20 / HOOe ]

  Kursleder Marianne Herfindal Johannessen.

Les mer...

Nybegynnerkurs i slektsgransking

[ 2006-03-20 / HOOe ]

Kursleder Renathe-Johanne Wågenes

Les mer...

Årsmøte i DIS-Hordaland

[ 2006-02-22 / HOOe ]

Årsmøte i DIS-Hordaland ble holdt 18. februar, på Kronstad. Årsmøte 2005 DIS-Hordaland

Les mer...

Gamle nettsider til DIS-Hordaland

[ 2006-02-15 / HOOe ]

De gamle nettsidene er ikke fjernet fra server. I en overgangsperiode vil de gamle sidene være tilgjengelig, men de blir ikke oppdatert.

Ved å klikke på denne teksten kommer du til de gamle sidene. Noen linker har etter omlegginge mistet sitt mål, dette vil jeg ikke bruke tid på å rette opp i.

Les mer...

Årsmøte 2006

[ 2006-02-09 / HOOe ]

Onsdag 15. februar kl. 19:00

Les mer...

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 15.05.2007
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no