Tilbake til DIS-Norges hjemmeside    DISchat EnglishPå DISchat kan du "prate" (eller "chatte") med andre slektsforskere ved hjelp av tastaturet ditt. Her er du velkommen til å spørre om eller drøfte hva som helst i forbindelse med slektsforskning. Av og til avholdes tematimer.

Det er enkelt å delta på DISchat:

Skriv fornavnet pluss initial i etternavn her  og trykk

Problemer med å bruke DISchat? Sjekk Ofte Stilte Spørsmål (med svar) til DISchat, kanskje finnes svaret der. Eller send en e-post til chatmaster. Og hvis du lurer på hvor menneskene du møter på DISchat har slekta si så ta en titt her.

Se denne siden for informasjon om alternative måter å delta på DISchat på, blant annet om bruk av eget IRC program installert på din PC.

Retningslinjer for deltagelse på DISchat:
  1. Dialogen på DISchat skal som hovedregel ikke inneholde slektsinformasjon eller annen sensitiv informasjon om nålevende. Bruk sunn formuft, kontakt OP ved tvil.
  2. Full anonymitet tillates ikke. Hver deltager på DISchat skal velge seg et "nickname". Dette skal bestå av deltakerens fornavn og mange nok tilleggsbokstaver til at navnet blir unikt på DISchat. Kontakt OP'ene når i tvil. På forespørsel fra OP skal identitet oppgis.
  3. Dialogen på DISchat skal ikke være støtende, uvennlig eller trakasserende. Oppfordring til ulovlige aktiviteter (eksempelvis tyveri av programvare ved piratkopiering, passordomgåing el.l) aksepteres ikke.
  4. Det er ikke tillatt å videreformidle dialogen fra DISchat, unntatt etter skriftlig tillatelse fra Chatmaster. Brudd på dette vil medføre utestengelse i inntil ett år.
  5. Slektsfaglige tema har prioritet på #slektsprat . Dersom det er stor trafikk og mer enn ett slektsfaglig tema diskuteres samtidig kan OPene henvise andre dialoger til privat chat ("bakrom").
  6. Eventuelle klager på andre brukere tillates ikke på #slektsprat, men rettes direkte til OP'ene (se nedenfor)
  7. Henstillinger fra OP'ene på DISchat skal følges uten diskusjon.
Brudd på ovennevnte punkter kan føre til utestengelse. Det samme gjelder nye/uidentifiserte brukere som i mer enn 15 minutter unnlater å respondere på gjentatte kontaktforsøk fra OP. Utestengelse gjøres normalt for noen få timer, men gjentatte eller grove overtramp kan føre til utestengelse i 30 dager eller mer. OP'ene kan kontaktes i privat chat eller via chatmaster@disnorge.no . Hvilke brukere på DISchat som er OP ser du oftest ved at de har en @ foran sitt "nickname" og/eller de har en egen farge (dette er avhengig av hvilket program du bruker se brukeren disbot2 som eksempel, den er alltid OP).

Mangler du Java? Hent her! (Info om Java i Windows XP) For mer utfyllende og generell informasjon om IRC, se
The IRC Beginner's Reference (engelsk)

Oppdatert 3.06.2006 (JE)
Webmaster DIS-Norge