Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Årsmeldinger 1998-2004

Aktivitetsutvalget skal innen 31.12. hvert år (tidligere var det innen 31.03. det påfølgende år) sende en melding eller rapport til styret i DIS-Norge om det arbeidet som er blitt utført i tilknytning til denne aktiviteten i løpet av det siste året.

I menyen til venstre finner du lenker til disse årsmeldingene for årene 1998-2004.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 17.04.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no