Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Årsmelding for 1998

(mars 1998 - mars 1999)

Aktiviteten "Kilderegistrering" er ny på styrenivå i DIS-Norge fra 1998, men dataregistrering av historisk kildemateriale har pågått i flere år i regi av foreningens lokallag, for eksempel i Rogaland, Oslo/Akershus (KROA), Møre og Romsdal og Salten. I de tre førstnevnte registreres kirkeboksmateriale, i Salten skiftemateriale. Størst aktivitet har det i 1998 vært i KROA, som i september og november etablerte registreringsgrupper i hhv. Ullensaker (i samarbeid med Ullensaker Historielag) og Oslo (for Sagene menighet). Begge gruppene har gått i gang med lokalt kirkeboksmateriale fra ca. 1877-1900.

DIS-Norge sentralt ønsker ikke å sette i gang med registreringsarbeid i egen regi, men ønsker aktivt å stimulere og hjelpe lokallagene og andre grupper av medlemmer til å komme i gang med kilderegistrering der interessen er til stede. Et "Aktivitetsutvalg for kilderegistrering" bestående av fem personer med lang erfaring fra slik registreringsvirksomhet, både i frivillige og profesjonelle prosjekter, ble opprettet sommeren 1998, men det aktive arbeidet i utvalget kom ikke skikkelig i gang før i 1999. Det første målet utvalget har satt seg er å utarbeide en veiledning (håndbok) i hvordan lokale grupper skal komme i gang med slik registrering, og hvilke normer arbeidet bør følge. DIS-Norge sentralt vil også initiere samarbeid med andre aktører på feltet, f.eks. Arkivverket, og arbeide for felles formidlingsløsninger.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 17.04.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no