Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Aktivitetens ansvarsområder - GAMLE SIDER

Generelt:

Alle forhold knyttet til digitalisering av historisk kildemateriale i eller relatert til DIS-Norge.

Spesielt:

  1. Registrering av norske kirkebøker: Samarbeidsavtalen med Riksarkivaren, oversikt over registreringsvirksomheten i DIS-Norge (webtjenesten DISreg), oppstartveiledning, bruk av standarder, utvikling og testing av registreringsprogram(mer), kurs, løpende registrerings- og korrekturveiledning, kopibestilling, kvalitetssikring av data, overføring av data til Digitalarkivet.
  2. Registrering og tilgjengeliggjøring av opplysninger om gravsteder: Veiledning i fotografering og registrering av gravsteder, anbefalt datastruktur, kontakt med kirkeverger om tilgang til gravstedsregistre, søketjenesten "Gravminner i Norge".
  3. Kontakt med Riksarkivaren angående digital fotografering og skanning av kildemateriale fra papir og mikrofilm i Arkivverket.
  4. Eventuell oppbygging av en nasjonal slektsdatabase for Norge.
  5. Tilgjengeliggjøring og distribusjon (evt. salg) av digitalisert kildemateriale på papir (hefter), CD-R/DVD-R og Internett (web) til slektsfaglig bruk i og utenfor DIS-Norge.
   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 03.05.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no