Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Datastruktur for registrering og tilgjengeliggjøring av gravstedsopplysninger

Utarbeidet av aktivitetsutvalget for kilderegistrering.
Vedtatt anbefalt av DIS-Norge den 24.04.2004.
Revidert 03.03.2005, versjon 3.

Posttype/tabell: Registrering

(Kun 1 post pr. fil)
-Posttype 1 (fast verdi)
-Foretak Eks: DIS-Hedmark
-Adresse Eks: Postboks 74, 2390 Moelv
-Registrator(er) Eks: Kåre Sveen og Lillian Kristiansen
-Ferdigstillelsesdato Eks: 17.06.2004

Posttype/tabell: Gravplass

(Kun 1 post pr. fil)
-Posttype 2 (fast verdi)
-Fylke Eks: Hedmark
-Kommune Eks: Ringsaker
-Kommunenummer Eks: 0412
-Prestegjeld Eks: Nes
-Sokn Eks: Stavsjø
-Soknenummer Eks: 04021402 <kommer i 2005>
-Gravplassens navn Eks: Stavsjø kirkegård
-Merknad Eks: Kirkegården er fortsatt i bruk

Posttype/tabell: Gravsted

(1 post pr. gravsted/familiegrav/støtte)
-Posttype 3 (fast verdi)
-Løpenummer Eks: 5 <innenfor hver gravplass>
-Teig Eks: Nord
-Felt Eks: B
-Rad Eks: 4
-Gravnummer Eks: 12 <12a og 12b hvis to i høyden>
-Minnetekst Eks: Baldishol familiegravsted
-Filnavn til bilde Eks: NoB0412.jpg

Posttype/tabell: Person

(1 eller flere poster pr. gravsted)
-Posttype Eks: 5 (fast verdi)
-Tittel Eks: Lærerinde
-Fornavn Eks: Sofie
-Etternavn Eks: Baldishol
-Pikenavn Eks: f. Grieg
-Bosted Eks: Bergen
-Fødselsdato Eks: 1804
-Fødselsår Eks: 1894
-Fødested Eks: Bergen
-Dødsdato Eks: 1212
-Dødsår Eks: 1968
-Dødssted Eks: <sjelden oppgitt>
-Begravelsesdato Eks: <fra kirkevergens register>
-Begravelsesår Eks: <fra kirkevergens register>
-Kjønn Eks: k
-Relasjon Eks: Kone til 4 <Valgfritt å registrere. Relasjonen må gå klart fram av gravsteinen/kilden, og ikke registreres ut i fra en vurdering.>
-Merknader Eks:

Foreløpige tilpasninger 2004-2005:

Da dataprogrammet DIS-Norge bruker for utlegging av gravstedsdata på Internett ennå ikke er bygget opp hierarkisk i tråd med strukturen ovenfor, og vi ennå ikke har fått utvidet Augustus med registreringsskjemaer som følger denne strukturen, anbefaler vi inntil videre å bruke Microsoft Excel til gravstedsregistrering. Excel har en helt flat struktur. Av den grunn gjennomføres inntil videre følgende forenklinger av strukturen ovenfor:

  1. Opplysningene i posttypene Registrering og Gravplass registreres ikke i datafilen, men et utvalg av dem legges isteden inn i DIS-Norges kilderegistreringsoversikt DISreg på nettet.
  2. Feltene i posttypene Gravsted og Person slås sammen til én post, det vil si at gravstedsopplysningene må gjentas for hver person (”utflating”).
  3. Følgende felt benyttes foreløpig ikke for Gravsted: Posttype.
  4. Følgende felt benyttes foreløpig ikke for Person: Posttype og Relasjon.
  5. En registreringsmal i Excel med disse tilpasningene følger i filen Gravstedsreg_mal.xls.
   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 04.05.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no