Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Dokumenter angående gravstedsregistreringen

På denne siden er det samlet lenker for nedlasting av en del nyttige dokumenter for dem som driver med gravstedsregistrering i en eller annen form.

 

I september 2001 rettet Haugesund Kirkelige Fellesråd, på vegne av DIS-Haugaland, en forespørsel til Datatilsynet om utlegging av kirkegårdsinformasjon (fra kirkevergens database) på Internett. Datatilsynet svarer at slike opplysninger om døde personer ikke omfattes av Personopplysningsloven, og at utlegging av opplysningene på Internett derfor ligger utenfor Datatilsynets myndighetsområde. Se svarbrevet fra Datatilsynet av 28.09.2001 (PDF-fil, 68 kB).

 

I mai 2003 rettet DIS-Norge v/styret en forespørsel til Kultur- og Kirkedepartementet om tilgang til kirkegårdskontorenes gravregistre for utlegging av opplysningene i disse på Internett. Departementets kirkegårdskonsulent konkluderer i sitt svar med at kirkegårdskontorene har anledning til å gi fra seg noen av disse opplysningene for offentlig publisering via Internett, men at de ikke har plikt til å gjøre det. Se svarbrevet fra Kirkegårdskonsulenten av 19.06.2003 (PDF-fil, 82 kB).

 

I mai 2004 utarbeidet så DIS-Norge v/prosjektlederen for gravstedsregistreringen et standardbrev til landets kirkeverger (kirkegårdskontorer) med anmodning om samarbeid for å få lagt ut tilgjengelig gravstedsinformasjon på Internett på en minst mulig ressurskrevende måte (helst ved tilrettelegging og utlegging av utvalgte felt fra kirkevergens digitale gravregister). Se DIS-Norges oppdaterte standardbrev til kirkevergene av 15.10.2007 (Word-fil, 35 kB).

 

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 19.12.2007
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no