Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Informasjon om prosjektet - GAMLE SIDER

Praktisk informasjon om kirkebokregistrering i DIS-Norge

1. februar 2009 ble den nye kirkebokprosjektgruppen opprettet med det formål å igjen få satt i gang det store arbeidet med å skrive av alle kirkebøker i Norge frem til begynnelsen av 1900-tallet.

Allerede i 2001 ble avtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren underskrevet, og arbeidet ble satt i gang med et godt engasjement og store forhåpninger. Frem til 2004 gikk dette arbeidet bra, men så stoppet det opp av flere årsaker.

Nå skal den nye prosjektgruppen igjen få liv i leiren. Siden begynnelsen av mai har vi jobbet med å ferdigstille de nesten 100 filene som aldri kom seg ut på Digitalarkivet, til tross for at de både var registrert og korrekturlest. Arbeidet går ut på å konvertere dataene fra Augustus 1 til Augustus 2, kontrollere at registreringen er gjort ordentlig, og deretter sende det over til Digitalarkivet. I sommer fikk vi ut 5 filer før Digitalarkivet tok ferie. I løpet av høsten vil mange flere komme etter hvert som vi jobber videre.

Men det er ingen grunn til å stoppe der. Vårt mål er å få ut alle kirkebøker frem til begynnelsen av 1900-tallet søkbart på Digitalarkivet, og til det trenger vi mange frivillige registratorer og korrekturlesere.

Siden 2004 har mye skjedd. Alle kirkebøker er kommet skannet ut på Digitalarkivet, en ny standard for kirkebokregistrering er utarbeidet av Digitalarkivet (som har fått navnet Kyrre - den gamle het Standard 4G),  Augustus 2 er ferdigstilt og papirkopier blir igjen produsert med mye bedre kvalitet. Alt dette gjør det lettere å bedrive kirkebokregistrering. Derfor er det bare å begynne å registrere kirkebøker for fullt. Det er ikke lenger noen hinder i veien for å begynne. Alt ligger til rette. Hjemmesidene om kirkebokregistrering er allerede under oppdatering, slik at du vil finne mye viktig informasjon der også. Da er det bare å sette i gang. Men glem ikke å fortelle hva slags kirkebok og hvilket kirkesogn du holder på med. Det er for dumt at flere begynner på samme bok når vi har så mye ledige å velge mellom. Kontakt kirkebokkoordinator i det området kirkeboken hører hjemme i, så skal resten gå av seg selv (overikt over koordinatorer finner du her).

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 26.08.2009
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no