Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Kirker i Norge

I tilknytning til tjenesten Gravminner i Norge er det startet opp innsamling av bilder av kirker og kapeller. Fra Gravminner i Norge er det for hver kommune opprettet lenke til en side med kirkebildene for den aktuelle kommunen.

Vi legger ikke ut bilder av bedehus eller bårehus. Men kirken/kapellet trenger ikke å ha kirkegård for å komme med. Bilder av kirkebygg tilhørende andre menigheter enn Den norske kirke kan også sendes inn.

Vi bruker ett bilde av kirken tatt utvendig. Det bør vise kirken best mulig. Fortrinnsvis tas bildet i front, men det er ønskelig at bildet også viser litt av den ene siden på kirken. Dette gir et bedre bilde av kirken/kapellets form og størrelse. Man må ikke kutte tårnet/spiret på kirken, men vise den i hele dens høyde.

Rettigheter til bildene
Rettighetshaver er den som har tatt bildet. Å skanne et vanlig fotografi er å fremstille et eksemplar. Digitale kopier er eksemplarer, de også. Det er lov å lage slike kopier til privat bruk, uten å spørre opphavsmannen om lov. Det dere sitter med av fotografier som dere har skannet til privat bruk, er altså ikke noe problem. Å fremstille eksemplarer som ikke er til privat bruk, er lov kun med opphavsmannens samtykke.

Bilder på Internett
Å legge et digitalt fotografi ut på Internett er å spre bildet til allmennheten. Dette er kun lov med opphavsmannens samtykke. Digitale fotografier lagt ut på Internett kan gjerne frigis, dvs. at rettighetshaveren opplyser at det er tillatt å fremstille eksemplarer av dem, og/eller spre dem til allmennheten, for eksempel ved å trykke bildene i en bok eller bruke dem på et annet nettsted.

Vi gjør oppmerksom på at det ennå ikke er inngått avtaler med våre bidragsytere om at deres bilder kan brukes av andre uten samtykke. Unntak er kopi av bilder for privat bruk. Det arbeides nå internt i DIS-Norge med dette, og vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Innsending av bilder
Det er svært viktig at man ved innsending av bilder navngir kirken og oppgir hvilket fylke og hvilken kommune den ligger i. Bilder og tilhørende dokumentasjon sendes som e-post til Gravminner i Norge på adressen gravreg@disnorge.no

 

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 25.09.2007
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no