Presentasjon av aktiviteten Kilderegistrering

Kilderegistrering i DIS-Norge har i regi av det nå nedlagte aktivitetsutvalget bestått av to underaktiviteter, 1) kirkebokregistrering og 2) registrering og publisering av gravminner.

Stoff om prosjektet Gravminner i Norge og det tilknyttede Kirker i Norge finner du under sidene Gravminner og Kirker i menyen til venstre.

Nettsidene om kirkebokregistreringen vil etter lanseringen av registreringsprogrammet Augustus 2 bli oppdatert i løpet av mai 2008. Du finner dem under Kirkebøker i menyen til venstre. I denne fasen vil det fortsatt finnes noe aktuelt stoff på de gamle sidene.

Kilderegistrering vil si å digitalisere papirbasert, historisk kildemateriale (arkivmateriale) ved å transkribere (skrive av) kildens opplysninger i et skjema på dataskjermen og lagre dem i en database e.l. I DIS-Norge omfatter denne aktiviteten også avskriving av personopplysninger på gravsteiner og spørsmål knyttet til skanning, optisk lesing og andre former for digitalisering av kildemateriale, samt alle typer tilgjengeliggjøring og formidling av digitalisert materiale til slektsfaglig bruk.

Overordnet mål for aktiviteten: Å bidra til å gjøre aktuelt kildemateriale for slektsgransking lettest mulig tilgjengelig for alle (uavhengig av bosted og økonomisk evne).

Hovedoppgave for aktivitetsutvalget: Å legge forholdene best mulig til rette for at DIS-medlemmer på frivillig basis skal kunne delta i den nasjonale dugnaden om dataregistrering av norsk kildemateriale (primært kirkeboksmateriale).


 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 25.04.2008
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/kildereg/presentasjon.html]