Om MRBS

Reservasjonssystem:MRBS 1.4.8
Database: :MySQL 5.0.95-log
System: :Linux sjur.disnorge.no 2.6.18-419.el5 #1 SMP Fri Feb 24 22:47:42 UTC 2017 x86_64
Server time:ons 27-01-2021 23:24:42 CET
PHP:5.1.6

Din nettleser er satt opp til å bruke følgende språk: en-US, en

Hjelp

Vennligst ta kontakt med Simen Øvrebø for spørsmål som ikke er besvart her.

Autentisering

Opprette/endre reservasjoner

Om reservasjonssystemet

Hvordan logger jeg inn?

Ved å klikke på "Logg inn" øverst i høyre hjørne vil du få opp en ny side med innloggingsdialog. Fyll her inn ditt tildelte brukernavn og passord. Passord og annen informasjon kan endres ved å klikke på "Brukerliste" og deretter blyantikonet ved siden av ditt brukernavn.

Til toppen

Hvorfor får jeg ikke slettet/endret en reservasjon?

For å ha muligheten til å slette/endre en reservasjon må du være logget inn som samme bruker som opprettet reservasjonen. Ta kontakt med en av administratorene (disse finner du i brukerlisten) eller personen som opprettet reservasjonen for å få den selttet eller endret.

Til toppen

Hvordan lager jeg en reservasjon med gjentakelser?

Ved å klikke på aktuell oppstartstid kommer inn på siden for reservasjon. Her velger du aktuell Repetisjonstype. Rommet vil bli reservert på samme tid inntil satt Sluttdato for reservasjonen for dagene valgt ved Repetisjonstype.

  • En Daglig repetisjon reserverer hver dag.
  • En Ukentlig repetisjon reserverer de dagene i uken du merker av under Repetisjonsdag. For eksempel: Ukentlig repetisjon for å reservere hver mandag, tirsdag og torsdag; merk av disse dagene under Repetisjonsdag. Hvis ingen dager merkes vil reservasjonen gjentas på den samme dagen hver uke som første reservasjondag.
  • En N_ukentlig repetisjon er det samme som en Ukentlig, bortsett fra at reservasjonene blir kun gjort for hver Nte uke hvor N skrives under Ukenummer. For eksempel: For å reservere et rom annenhver uke, skriv 2 som Ukenummer.
  • En Månedlig repetisjon reserverer den samme dagen hver måned, for eksempel den 15. hver måned. Hvis du velger den 29., 30. eller 31. i måneden vil det i måneder der disse datoene ikke eksisterer bli valgt siste dag i måneden.
  • En Årlig repetisjon reserverer den samme måned og dag i måneden, for eksempel hver 15. mars. Hvis du velger 29. februar vil det ved år som ikke er skuddår bli valgt 28. februar i stedet.
  • Til slutt, en repetisjonstype kalt Månedlig, tilsvarende dag reserverer én dag hver måned, på samme ukedag og i samme del av måneden. Bruk denne typen for å reservere for eksempel første mandag, andre tirsdag eller fjerde fredag i hver måned. Hvis du velger 29., 30. eller 31. i måneden, for eksempel den femte ukedagen i måneden, vil det for de måneder der det ikke finnes noen tilsvarende femte dag bli brukt den fjerde i stedet (dette er en nyttig måte å reservere på den siste ukedagen i hver måned.
Til toppen

Hvordan sletter jeg én enkelt reservasjon i en repeterende reservasjon?

Velg aktuell dag/rom/tid du vil slette og klikk Slett Reservasjon.

Til toppen

Hvordan reserverer jeg flere rom samtidig?

Det er ikke mulig å reservere flere rom samtidig. De må reserveres enkeltvis.

Til toppen

Møtereservasjonen feilet grunnet De valgte innstillinger skaper for mange reservasjoner!

Ingen møtereservasjoner med gjentakelse kan overskride 365 enkeltreservasjoner.

Til toppen

Hva hender hvis flere brukere reserverer det samme møtet?

Svaret er kort: Den første personen som klikker på Lagre vinner.

Til toppen

Hvor mye kostet systemet?

Ingenting. Se neste punkt for mer informasjon.

Til toppen

Hvordan fungerer systemet og hvem skrev det?

Reservasjonssystemet er basert på åpen kildekode og distribuert under lisensen GNU General Public License (GPL).

Systemet er tilpasset av Simen Øvrebø fra koden som ligger tilgjengelig på MRBS og baserer seg på PHP, Apache og MySQL. Mer informasjon kan finnes via lenken til MRBS.

Til toppen