KROA - KildeRegistrering i Oslo/Akershus

Kilderegistreringsutvalget KROA ble nedsatt i 1997.

Utvalget har som oppgave å lede og koordinere kilderegistreringsarbeidet i DIS-Oslo/Akershus.

Formålet med dette arbeidet er å få dataregistert sentrale opplysninger for slektsforskning innen Oslo og Akershus, samt å gjøre disse lett tilgjengelig for lokallagets medlemmer og andre. Utvalget skal være rådgiver for styret i spørsmål vedrørende kilderegistrering.

 

 

KROA-grunderne

De første ildsjelene i KROA var Georg Sverdrup, Vidar Holum og Bjørn Martinsen

 


 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 08.03.2008
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/oa-kroa/index_slettes.html]