Gravstedsregistrering i Oslo og Akershus

Mye arbeide er allerede gjort i Oslo og Akershus når det gjelder Gravminner. Men masse gjenstår! Bli med i denne viktige dugnaden!

GravstenDIS-Norges gravminne-database vokser daglig. En stor takk går til alle de av medlemmene som er med og registrerer, fotograferer og korrekturleser, og en stor takk også til de som oppdaterer og vedlikeholder med bilder og baser!

For å bli med på Gravminne-dugnaden i Oslo/Akershus, kontakt vår gravreg-koordinator Kari Talsnes på gravreg at oa.disnorge.no

Informasjon, maler osv finner du på DIS-Norges sider om Gravstedsregistrering


 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 31.08.2008
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/oa-kroa/prosjekter/gravreg.html]