Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitetsgruppe i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Kristiania folketelling 1923

Kristiania folketelling 1923 (til daglig forkortet KraFt1923) er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune v/Byarkivet og DIS-Oslo/Akershus-KROA. Prosjektets oppgave er å dataregistrere den kommunale folketellingen i Kristiania og Aker i 1923 og få gjort denne tilgjengelig på Internett. For slektsgranskere i og utenfor DIS-Norge er det et økende behov for systematisk innsamlede og lett tilgjengelige personopplysninger for perioden mellom folketellingen i 1900 og den tiden da de flestes muntlige kilder ”starter”, ofte rundt 1930. For Oslo, med stor befolkning, mange menigheter/kirkebøker og mye flytting blant folk, er behovet spesielt stort. For Byarkivet gir dette prosjektet gode muligheter til å gjøre deler av sitt arkivmateriale og sine tjenester bedre kjent for et stort publikum. Det oppnås gjennom utlegging av denne folketellingen som en søkbar database i Digitalarkivet koblet med skannede bilder av folketellingslistene.
kraft1923b

Det ble gjennomført kommunale folketellinger i Kristiania/Oslo årlig i perioden 1867-1954 (unntatt i årene 1900, 1911, 1930, 1944, 1945 og 1950). Tellingslistene fra 1883 + 1899-1954 er bevart i Byarkivet. Året 1923 ble valgt ut for dataregistrering fordi det lå i nærheten av 1920 (da det ble gjennomført en statlig folke­telling som etter statistikkloven av 1907 ikke vil bli allment tilgjengelig før i 2021), og fordi det samtidig ble gjennomført en kommunal folketelling i det omkringliggende Aker herred.

 

 

 

 

Dugnad

logo oadugnaden

Dataregistreringen utføres hjemme av frivillige privatpersoner, de fleste medlemmer av DIS-Norge med tilhørighet til lokallaget DIS-Oslo/Akershus. Registratorkorpset teller nå over 30 personer, men det er allikevel bruk for flere. Meld deg til tjeneste i dag ved å sende en e-post til kraft1923@oa.disnorge.no! Registreringsprogram, registreringsinstrukser og mye annen informasjon kan du finne på deltagersidene.

Registratorene mottar kildematerialet som papirkopier eller som skannede bilder på CD (etter eget ønske). Papirbunker må hentes i Oslo Byarkiv. CDer kan sendes i posten.

Skriften i materialet er stort sett grei å lese. Dette er jo fra 1923, så ferdigheter i å lese gotisk håndskrift er ikke nødvendig. Her er det nøyaktighet og pågangsmot som er de viktigste kvalifikasjonene. En smule datakunnskap er også greit for filbehandlingen sin skyld.

Kurs i registrering

Prosjektet har arrangert to oppstartkurs for registratorer, den 5. februar 2005 og 2. februar 2008. Tiden vil vise om det er behov for flere. Spørsmål om registreringen kan sendes på e-post til kraft1923@oa.disnorge.no. De blir besvart fortløpende, og svar på ofte stilte spørsmål blir i tillegg lagt ut på veiledningssiden. I tillegg gis det personlig veiledning på den såkalte registratorkafeen, som arrangeres med jevne mellomrom i Slektssenteret i Lakkegata 21, Oslo.

Etter den første oppstarten i 2005 ble det registrert 35 "bunker" med kildemateriale før prosjektet ble stoppet i juni 2005 på grunn av for dårlige kildekopier. Byarkivets mikrofilmer av materialet er nå blitt skannet på nytt i gråtoner hos Riksarkivet, og prosjektet ble derfor startet opp igjen med nye og bedre kildekopier i februar 2008. Nedenfor ser du bilder av deltagerne på de to oppstartkursene.

 

1923gjengen

Fra oppstartkurset 5. februar 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

KraFT-gjengen

Fra oppstartkurset 2. februar 2008.

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 27.01.2011
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no