Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitetsgruppe i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Deltagersider for prosjektet KraFt1923

Menyen til venstre gir tilgang til flere websider med nyttig informasjon og filer til dem som deltar med registrering, korrekturlesing, kvalitetssikring o.a. i projektet Kristiania folketelling 1923 (KraFt1923).

Nedenfor følger NYHETER om og fra prosjektet:

31.08.2008: Arbeidet skrider frem
Siden prosjektet ble startet opp igjen i februar 2008, har de frivillige registratorene levert inn 35 nye "bunker" (à ca. 600 personer) med registrert materiale. Dette er vi godt fornøyd med. Det melder seg stadig nye frivillige til tjeneste, men det er alltid plass til flere. Bli med du også!
Tirsdag 2. september møtes prosjektledelsen i Oslo Byarkiv for å legge planene for korrektur- og kvalitetssikringsarbeidet. Målet er å få ferdigstilt registrerte "bunker" fortløpende, slik at første del av tellingen kan bli lagt ut på nettet gjennom Digitalarkivet i løpet av året.

20.01.2008: Prosjektet startes opp igjen!
Etter to og et halvt års ventetid er det gledelig å kunne meddele til alle gamle og nye registratorer at prosjektet for dataregistrering av listene fra den kommunale folketellingen i Kristiania og Aker i 1923 startes opp igjen fra februar 2008. Prosjektet ble altså lagt på is sommeren 2005 på grunn av altfor dårlig kvalitet på kildekopiene. Mikrofilmen av disse folketellingslistene er OK, men den skanningen av filmen som ble utført i svart/hvitt av Pitney Bowes, holdt ikke mål. Riksarkivet har i dag tre høykapasitets mikrofilmskannere, så Oslo Byarkiv får nå mot betaling skannet hele materialet på nytt i gråtoner der. Bildekvaliteten er mye bedre, og fullt akseptabel som grunnlag for dataregistrering. Registratorene kan nå velge om de vil ha kildematerialet som papirkopier eller som skannede bilder på CD-R. Det siste krever ekstra stor nøyaktighet under registreringen. Prosjektet KraFt1923 arrangerer nytt oppstartkurs for gamle og nye registratorer lørdag den 2. februar 2008. Bli med du også!

16.06.2005: Dårlig kvalitet på kildekopiene
Som mange av dere dessverre har erfart, er kvaliteten på kopiene i de kildebunkene dere mottar ofte svært dårlig. Enkelte sider er nærmest uleselige, og resulterer i mange ?? i registreringene. Prosjektledelsen ser alvorlig på dette, og vil møtes med det aller første for å forsøke å finne en løsning på problemet.     Les mer
Desto gledeligere er det at det siden lanseringen av versjon 6 den 17. april så å si ikke er meldt om feil med registreringsprogrammet RHDReg1923.

14.06.2005: Reduserte åpningstider på DIS-kontoret og i Oslo Byarkiv
DIS-kontoret og Oslo Byarkiv har på grunn av ferieavvikling og mindre pågang fra publikum reduserte åpningstider om sommeren, men det er selvsagt mulig å få levert og hentet registreringsbunker der også i sommer.     Les mer

17.04.2005: Ny versjon av RHDReg1923!
Endelig har vi mottatt en versjon (6) av registreringsprogrammet RHDReg1923 som synes så robust og stabil i drift at den nå kan sendes ut til alle registratorene i prosjektet. Også en del bruksegenskaper i programmet er forbedret. Se medfølgende oppgraderingsveiledning og oppdatert versjon av registreringsveiledningen! Alt sammen kan lastes ned herfra.     Les mer

13.02.2005: Første datafil innsendt
Til tross for problemer med registreringsprogrammet har Eva Kristoffersen registrert ferdig sin første bunke, og sendt inn datafilen til KROA. Gratulerer!

12.02.2005: Tips ved oppstartproblemer med programmet
Hvis du har problemer med å få RHDReg1923 til å starte/fungere i det hele tatt, må du kanskje laste ned og installere støtteprogramvare fra Microsoft. Les mer

07.02.2005: Registreringsprogrammet ustabilt
Det ser dessverre ut til at registreringsprogrammet RHDReg1923 i første versjon er uakseptabelt ustabilt, det vil si at det gir feilmeldinger og noen ganger "roter til" dataene i databasen selv ved ubetydelige "feil" og knapt nok det fra brukerens side. Les mer

06.02.2005: Feil i kopibunker
Under og etter kurset lørdag ble det opptaget to ulike typer feil i noen av kopibunkene:   1) Ikke alle bunker startet med en husliste (Skema 1) slik de skal.   2) Noen bunker inneholder noen ark i 1/4 størrelse spredt inne i bunken. Les mer

05.02.2005: Oppstartkurs
Oppstartkurs for registreringsprosjektet ble avholdt i regi av Oslo/Akershus-KROA i Oslo Byarkivs lokaler lørdag 5. februar 2005 kl. 10.00-16.30. Personer som ikke deltok på kurset men allikevel ønsker å delta registrering eller korrektur, bes kontakte KROA-leder Laila Normann Christiansen på e-post kildereg@oa.disnorge.no.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 31.08.2008
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no