Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitetsgruppe i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Bygdebøker i Akershus

På disse sidene vil du finne informasjon om bygdebøkene i Akershus. Vi har forsøkt å få med de fleste bygdebøkene. I tillegg til informasjon om bygdebøkene, vil vi også ha med informasjon om og evt. hvor de er i salg.

Alle bygdebøkene er tilgjengelig på bibliotek (evt. som fjernlån) samt på Riksarkivets lesesal, Nasjonalbiblioteket samt på Deichman (hovedutlånet)

Sjekk også DIS-Norges genealogiske ressurser om det er noen som har disse bøkene og kan gjøre oppslag.

Asker Bærum
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Aurskog-Blaker
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal Oppegård
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Ullensaker
Vestby
Ås

 

 

 

 

 

Klikk på det området du ønsker å finne informasjon om.

 

 


 

Bygdebøker for Asker

Tittel: Husmannsplasser i Asker

Utgitt år: 1997
Forfatter/Utgiver:
Arvid Fossum
Boken inneholder: Husmannsplasser, bygget på folketellingene 1801 og 1826
ISBN 82-994441-0-1

 


 

Bygdebøker for Aurskog og Blaker

Tittel: Aurskog og Blaker - Bind 1

Utgitt år: 1961-63
Forfatter/Utgiver:
Eyvind Lillevold
Boken inneholder: Garder og ætter i Aurskog
ISBN 82-7404-007-4
Annet:
Gårdsregister

Tittel: Aurskog og Blaker - Bind 2

Utgitt år: 1963
Forfatter/Utgiver:
Eyvind Lillevold
Boken inneholder: Garder og ætter i Aurskog og Blaker
ISBN 82-7404-008-2
Annet:
Gårdsregister

Tittel: Aurskog og Blaker - Bind 3

Utgitt år: 1968
Forfatter/Utgiver:
Eyvind Lillevold
Boken inneholder: Garder og ætter i Aurskog


Om bøkene: Fotografisk opptrykk av bind 1 og 2 i 1987

Gårdsregisteret er laget av Dag Hofsødegård.

Til toppen

 


 

Bygdebøker for Bærum

Tittel: Bærum - en bygds historie. Bind 1

Utgitt år: 1920
Forfatter/Utgiver:
Bærum Herredstyre ved en komite
Boken inneholder: Gardshistorien for Østre og Vestre Bærum


Tittel: Bærum - en bygds historie. Bind 2

Utgitt år: 1920
Forfatter/Utgiver:
Bærum Herredstyre ved en komite
Boken inneholder: Bygdehistorie

 


 

Bygdebøker for Eidsvoll

Tittel: Lokalhistorie - Sør-østre og Vestre Gullverket

Utgitt år: 2003
Forfatter/Utgiver:
Henry Halvorsen og Trond Øivindson Lunde
Boken inneholder: Gards- og slektshistorie og lokalhistorie
ISBN
82-996043-1-1
I salg;
Bokloftet

Tittel: Eidsvoll Bygds Historie Bind 1, del 1

Utgitt år: 1961
Forfatter/Utgiver:
Andreas Holmsen
Boken inneholder: Bygdehistorien til omkring 1700
ISBN
82-7404-010-4
I salg;
Bokloftet
Om boken
Fotografisk opptrykk av første utgave.


Tittel: Eidsvoll Bygds Historie Bind 1, del 2

Utgitt år: 1961
Forfatter/Utgiver:
Rolf Fladbye mfl.
Boken inneholder: Bygdehistorien 1700-1914
ISBN
82-7404-011-2
I salg;
Bokloftet
Om boken
Fotografisk opptrykk av første utgave.Tittel: Eidsvoll Bygds Historie Bind 2, del 1

Utgitt år: 1950
Forfatter/Utgiver:
Andreas Holmsen
Boken inneholder: Gårdene på østsida av Vorma
ISBN
82-7404-012-0
I salg;
Bokloftet
Om boken:
Fotografisk opptrykk av første utgave.

Tittel: Eidsvoll Bygds Historie Bind 2 del 2

Utgitt år: 1959
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gardshistorien, vestsiden av Vorma
ISBN
82-7404-013-9
I salg;

Bokloftet

Om boken:
Fotografisk opptrykk av første utgave.

 

Tittel: Eidsvoll Bygds Historie Bind 2 del 3

Utgitt år: 1961
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gardshistorien, vestsiden av Vorma forts.
ISBN
82-7404-014-7
I salg;
Bokloftet
Om boken:
Fotografisk opptrykk av første utgave.

Om bøkene: Bygdebøkene for Eidsvoll som selges i dag er et fotografisk opptrykk av de opprinnelige bøkene.Bygdebøker for Enebakk

Tittel: Enebakk Bygdebok Bind 1

Utgitt år: 1981
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda
ISBN
 
I salg;
Enebakk kommune

Tittel: Enebakk Bygdebok Bind 2

Utgitt år: 1984
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gards- og slektshistorie for vestre og søndre delen av Kirkebygda og Hammeren med Skåka.
ISBN
82-990814-3-2
I salg;
Enebakk kommune

Tittel: Enebakk Bygdebok Bind 3

Utgitt år: 1991
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gards- og slektshistorie for Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken, Rausjø
ISBN
82-990814-4-0
I salg;
Enebakk kommune

 


Til toppen

Bygdebøker for Fet

Tittel: Bygdehistorie for Fet - Bind 1

Utgitt år: 1980
Forfatter/Utgiver:
Eldbjørg Arnesen
Boken inneholder: Bygdehistorie fra de eldste tider til ca. 1800
ISBN
 
I salg;
Fet kommune

Tittel: Bygdehistorie for Fet - Bind 2

Utgitt år: 1980
Forfatter/Utgiver:
Eldbjørg Arnesen
Boken inneholder: Bosteds- og slektshistorie for Åkrene, Nedrum, Fetsund og Falldalen
ISBN
 
I salg;
Fet kommune
Annet
Gårdsregister

 

Tittel: Bygdehistorie for Fet - Bind 3

Utgitt år: 1988
Forfatter/Utgiver:
Jan Erik Horgen
Boken inneholder: Bosteds- og slektshistorie for Roven, nordre del av Jaren
ISBN
 
I salg;
Fet kommune
Annet:
Gårdsregister

 

Tittel: Bygdehistorie for Fet - Bind 4

Utgitt år: 1991
Forfatter/Utgiver:
Jan Erik Horgen
Boken inneholder: Bosteds- og slektshistorie for søndre del av Jaren, nordre del av Dalen
ISBN
 
I salg;
Fet kommune
Annet:
Gårdsregister

 

Tittel: Bygdehistorie for Fet - Bind 5

Utgitt år: 1993
Forfatter/Utgiver:
Jan Erik Horgen
Boken inneholder: Bosteds- og slektshistorie for søndre og østre del av Dalen
I salg;
Fet kommune
Annet:
Gårdsregister

Til toppen


 

Bygdebøker for Gjerdrum

Tittel: Gjerdrum Bygdebok - Bind 1

Utgitt år: 1961
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gardshistorie
I salg;
Gjerdrum Bibliotek
Annet
Gårdsregister


Tittel: Gjerdrum Bygdebok - Bind 2

Utgitt år: 1963
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gardshistorie
I salg;
Gjerdrum Bibliotek
Annet:
Gårdsregister

Tittel: Gjerdrum Bygdebok - Bind 3

Utgitt år: 1982
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Bygdehistorie fra de eldste tider til ca 1880
I salg;
Gjerdrum Bibliotek

Gårdsregisteret er laget av Laila Christiansen

 


 

Bygdebøker for Hurdal


Tittel: Hurdal Bygdebok - Bind 1

Utgitt år: 1973
Forfatter/Utgiver:
 
Boken inneholder: Bygdehistorie
ISBN
 
I salg;
Hurdal Kommune

 

Tittel: Hurdal Bygdebok - Bind 2

Utgitt år: 1958
Forfatter/Utgiver:
Olav Tveter
Boken inneholder: Gards- og Slektshistorie
ISBN
 
I salg;
Hurdal Kommune

 


 

Bygdebøker for Nes


Tittel: Nes på Romerike - Bind 1

Utgitt år: 1958
Forfatter/Utgiver:
Thor Hexeberg
Boken inneholder: Gardshistorie Gardsnr. 1-44
I salg;
Bokloftet
Annet:
Gårdsregister


Tittel: Nes på Romerike - Bind 2

Utgitt år: 1961
Forfatter/Utgiver:
Thor Hexeberg
Boken inneholder: Gardshistorie Gardsn. 45-90
I salg;
Bokloftet
Annet:
Gårdsregister


Tittel: Nes på Romerike - Bind3

Utgitt år: 1964
Forfatter/Utgiver:
Thor Hexeberg
Boken inneholder: Gardshistorie Gardsnr. 91-141
I salg;
Bokloftet
Annet:
Gårdsregister


Tittel: Nes på Romerike - Bind 4

Utgitt år: 1968
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gardshistorie Gardsnr. 142 - 173
I salg;
Bokloftet
Annet:
GårdsregisterTittel: Nes på Romerike - Bind 5

Utgitt år: 1969
Forfatter/Utgiver:
Birger Kirkeby
Boken inneholder: Gardshistorie Gardsnr.174-229
I salg;
Bokloftet
Annet:
Gårdsregister

Gårdsregisteret er laget av Liv Ofsdal.

 


 

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 08.05.2008
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no