Kirker og gravsteder i Rogaland
 
TJORA GAMLE KIRKEGÅRD


Foto: Arne Toftøy-Andersen

Kirkegården har vært den kristne gravplass i Tjora sogn fra kristendommen ble innført og til sognet ble innlemmet i Sola sogn i 1842.

Kirkegården er nå 40 x 60 m stor og omgitt av en voll, trolig et nedrast steingjerde.
Vestenden er ødelagt i nyere tid. Avlange forhøyninger, ca 1 m x 2 m store, viser ennå hvor de seneste gravene ble anlagt.

Tjora kirke kjennes fra 1270. Kirke med kirkegård er trolig eldre enn dette.
Trolig har det gjennom århundrene stått flere kirker på mstedet. Den siste sognekirken på Tjora ble revet i 1842. Det var en stavkirke med et 8 m langt hovedrom (skip) for menigheten. Det er ikke synlige spor etter denne i dag.
OVERSIKT OVER KIRKEGÅRD /GRAVLUND


OppTilbake til hovedsiden       © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger   -  E-post: epost@ro.disnorge.no