Kirker / Gravsteder i Rogaland
 
IVESDAL KAPELL


Foto: Arne Toftøy-Andersen


Foto: Inge Nødland

Ivesdal kpl. - langkirke bygd i 1876 i tre med 200 plasser. Dalane prosti. Bjerkreim kommune.
Arkitekt: Larsen, C. / Helleland. T. F..

  KIRKEBěKER
Helleland
Prestegjeldet går tilbake til tida før reformasjonen og hadde frem til 1820 soknene Helleland, Heskestad og Bjerkreim.

1820: Ved kgl.res. 31.01. ble Heskestad sokn overført til Lund prestegjeld.

Kirkebøker fra Heskestad 1791-1925; se Lund prestegjeld.

Ministerialbøker ("MINI")
A 1 1713-1761 08 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn. Fellesregister 1713-1757 og 1760-1761. Fødte 1757-1760. Vigde og døde 1757-1759.

A 2 1762-1791 05 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn. Fødte, vigde og døde 1762-1791. Konf. 1762-1790. Off. skriftemål 1762-1768.

A 3 1791-1817 05 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn. Fødte og døde 1791-1817. Konf. og vigde 1791-1816.

A 5 1815-1834 07 Bjerkreim sokn. Fødte og døde 1815-1834. Konf. og vigde 1816-1834. Inn-/utflyttede 1824-1834.

A 6.1 1834-1863 11 Helleland og Bjerkreim sokn. Fødte og vigde 1834-1863. Konf. 1834-1862.

A 6.2 1834-1863 09 Helleland og Bjerkreim sokn. Døde 1834-1863. Innfl. 1834-1863. Utfl. 1835-1863. Vaksinerte 1835-1863.

A 7.1 1863-1886 13 Helleland og Bjerkreim sokn. Fødte. Konf. Vigde.

A 7.2 1863-1886 08 Helleland og Bjerkreim sokn. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1864-1867.

A 9 1887-1908 08 Bjerkreim sokn. Fødte, vigde og døde 1887-1908. Konf. 1887-1907. Innfl. 1881-1893. Utfl. 1873-1909. Dødfødte 1887-1907. Innmeldte 1893-1906. Utmeldte 1889-1908. Fødte, konf., vigde og døde dissentere. Borgerlig vigde 1895-1906.

A 11 1909-1922 05 Bjerkreim sokn. Døpte. Vigde. Døde. Konf. 1908-1922. Utfl. 1911. Dødfødte 1909-1922. Innmelding 1913-1919. Utmelding 1911-1921. Dissentere: fødte/konfirmerte 1910. Dissentere: døde 1911.

30BA12 1892-1918 01 Helleland og Bjerkreim sokn. Utmeldte.


Klokkerbøker ("KLOK")
B 3 1847-1886 10 Bjerkreim sokn. Fødte, konf. og vigde 1848-1886. Døde 1847-1886. Vaksinerte 1848-1868.

B 5 1887-1908 07 Bjerkreim sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dødfødte 1887-1904.

B 6 1909-1923 03 Bjerkreim sokn. Fødte. Vigde. Døde.


Lysningsbøker ("LYSN")
705BAB1 1919-1920 01 Bjerkreim sokn. For fylkesskoleinspektør Gitle A. Birkrem.

705BAB2 1920 01 Bjerkreim sokn. For fylkesskoleinspektør Gitle A. Birkrem.


Sjeleregister ("SJEL")
1758 02 Helleland, Bjerkreim og Heskestad sokn.

Tilbake til hovedsiden         © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger  -  E-post: epost@ro.disnorge.no