Kirker / Gravsteder i Rogaland
 
SJERNARØY KIRKE

Foto: Arne Toftøy-Andersen

Sjernarøy kyrkje - langkirke bygd i 1636 i tømmer med 160 plasser. Restaurert 1647, 1950. Søre Ryfylke prosti. Finnøy kommune.

Fra kaien på Eik er det ca 700 meter til kirken på veien mot Tjul. Kirken ligger høyt og fritt ovenfor Eik på Kyrkjøy.
Kirkegården ligger rundt hele kirken, men største delen ligger vest for kirken.

Fra brosjyre utgitt av kulturstyret og soknerådene i Finnøy i 1995.:
Kirken er et renessansebyggverk, oppført i perioden 1636 – 1646. Kirken er oppført av tilhogd tømmer som er laftet sammen. Opprinnelig var kirken tjærebredd, men nå har den rødmalt vestlandspanel. Det er bare vinduer på sørveggen. På taket er det teglstein.

Etter å ha vært i privat eie, ble kirken kjøpt tilbake av sognene i 1846, sterkt til nedfalls. Kort tid etter startet en omfattende restaurering i den tids stil, hvor alle de rosemalte veggene ble malt over med kalkmaling. På 1940-tallet kunne en skimte denne rosemalingen gjennom kalken. Noen år senere ble kirken ved en ny restaurering ført tilbake til noe nær slik den var opprinnelig.

Ved en restaurering i 1950-årene fikk kirken innlagt elektrisk lys og varme samtidig som den ble isolert.

  KIRKEBěKER
NEDSTRAND
Nedstrand prestegjeld med soknene Nedstrand (Hinderå) og Sjernarøy og Skjoldastraumen kapelldistrikt.

Prestegjeldet med soknene Hinderå (Nedstrand) og Sjernarøy går tilbake til tida før reformasjonen.

1881: Navneendring; Ved kgl.res. 10.08. ble Hinderå endret til Nedstrand.

Ministerialbøker ("MINI")
A 1 1724-1740 05 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte. Vigde. Døde. Inngang. Off. skriftemål.

A 2 1741-1764 05 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fellesregister.

A 3 1764-1779 02 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inngang.

A 4 1779-1795 04 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inngang 1779.


A 5 1795-1816 04 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte 1795-1816. Konf., vigde og døde 1796-1815. Inngang 1796-1816.

A 7 1816-1860 13 Sjernarøy sokn. Fødte, konf. og døde 1816-1860. Vigde 1817-1860. Inn-/utflyttede 1824-1860.

A 10 1861-1887 06 Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1861-1884. Utfl. 1861-1886. Vaksinerte 1864-1867.

A 13 1887-1915 06 Sjernarøy sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1895-1904. Utfl. 1888-1896. Innmeldte 1893-1913. Utmeldte 1892-1912. Dødfødte 1889-1914.

Klokkerbøker ("KLOK")
B 1 1816-1847 06 Hinderå og Sjernarøy sokn. Fødte 1816-1847. Konf., vigde og døde 1816-1831. Innfl. 1825-1831. Utfl. 1824-1831.

B 2 1848-1933 07 Sjernarøy sokn. Fødte 1848-1931. Konf. 1848-1917. Vigde 1848-1895. Døde 1848-1933. B 3 1848-1933 11 Hinderå sokn. Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1848-1932.

 

Tilbake til hovedsiden         © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger  -  E-post: epost@ro.disnorge.no