Kirker / Gravsteder i Rogaland
 
TALGJE KYRKJE

Foto: Arne Toftøy-Andersen


Talgje kyrkje - langkirke bygd i 1100 i stein med 130 plasser. Søre Ryfylke prosti. Finnøy kommune.

Fra brosjyre utgitt av kulturstyret og soknerådene i Finnøy i 1995:


Kirken på Talgje ligger på et av de høyeste punktene på øya, på det gamle høvdingsetet Gard. Den er antagelig bygget omkring 1130 – 1150 av vanlig gråstein. Alle hjørner er dog av kleberstein. Steinhoggerarbeidet er av meget høy kvalitet, og detaljene i klebersteinutsmykningene er uvanlig godt tatt vare på. Kirken ble solgt til private eiere ca 1720. Først i 1867 ble den kjøpt tilbake til sognet og fikk en omfattende restaurering i 1870, da det ble bygget våpenhus og galleri.
I 1935 – 39 ble gamle graver under golvet fjernet, benkene ble skiftet ut med jærstoler, og murpuss over innfatningen av kleberstein ble fjernet. Elektrisk lys og varme ble lagt inn i 1950-årene. I de senere årene er det gjort en del for å forsøke å vedlikeholde kirkens sør- og vestvegger med bruk av gamle materialer og teknikker.

I 1995 var det ca 170 personer som soknet til denne kirken.

  KIRKEBěKER

Prestegjeldet med soknene Finnøy (Hesby) og Talgje går tilbake til tida før reformasjonen.

1918: Grenseregulering; nedre og øvre Hanasand, gnr. 44 og 45 i Finnøy, overført fra Talgje sokn i Finnøy prestegjeld til Hausken sokn i Rennesøy prestegjeld, iflg. kgl.res. 04.01.

Ministerialbøker ("MINI")
A 1 1672-1708 02 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister. Enkelte data fra 1715, 1716, 1719, 1736 og 1741 er ført på de siste sidene.

A 2 1717-1734 02 Hesby og Talgje sokn. Fødte og vigde 1717-1734. Døde 1718-1734. Off. skriftemål 1717-1734. Inngang 1727-1733.

A 3 1735-1746 03 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister.

A 4 1746-1772 05 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister.

A 5 1773-1845 11 Hesby og Talgje sokn. Fellesregister 1773-1788. Fødte og døde 1789-1816. Konf. 1789-1815. Vigde 1789-1845. Innfl. 1806-1812. Utfl. 1806-1816. Vaksinerte 1812- 1818.

A 6 1816-1846 08 Hesby og Talgje sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede.

A 7 1847-1862 09 Hesby og Talgje sokn. Fødte og døde 1847-1862. Konf. og vigde 1848-1862. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.

A 8 1863-1878 05 Hesby og Talgje sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1863-1878. Utfl. 1863-1877. Vaksinerte 1864-1877.

A 9 1879-1888 01 Talgje sokn. Fødte, konf. og døde 1879-1888. Vigde 1879-1887. Innfl. 1883. Utfl. 1879-1887.

A 12 1889-1917 03 Talgje sokn. Fødte. Døde. Konf. og vigde 1889-1916. Dødfødte 1901. Vigde dissentere 1889, 1896, 1908. Innfl. 1891. Utfl. 1892. Innmeldte 1908. Utmeldte 1914.

Klokkerbøker ("KLOK")

B 1 1816-1856 09 Hesby og Talgje sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1856. Konf. 1816-1855. Innfl. 1816-1856. Utfl. 1816-1853.

B 2 1857-1878 05 Hesby og Talgje sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1879-1892 02 Talgje sokn. Fødte og døde 1879-1891. Vigde 1879-1890.

B 5 1891-1916 02 Talgje sokn. Fødte og vigde 1891-1916. Døde 1892-1916.

Sjeleregister ("SJEL")

1758 01 Hesby og Talgje sokn.

Tilbake til hovedsiden         © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger  -  E-post: epost@ro.disnorge.no