Kirker / Gravsteder i Rogaland
 
SOLA KIRKE

Foto: Arne Toftøy-Andersen

Sola kirke - langkirke bygd i 1955 i stein med 260 plasser. Sandnes prosti. Sola kommune.
Arkitekt: Helland, Gustav.

SOLA RUINKIRKE


Foto: Arne Toftøy-Andersen

Sola ruinkirke - bygd i 1150 i stein. Restaurert 1871, 1982-. Sandnes prosti. Sola kommune.
Sola ruinkirke er en romansk steinkirke, trolig oppført i andre halvdelen av 1100-tallet. Kunstmaleren Johan Bennetter kjøpte kirkeruinen i 1871, og bygde den om til privatbolig med atelier.
I 1907 flyttet familien Bennetter ut i et nytt hus oppført i hagen. Kjelleren fra dette huset er bevart som et krater" sørvest for kirkeruinen. Etter rivning i 1940 var bygningsrester etter kirken blitt liggende som en stor steinhaug.
I 1982 begynte så Riksantikvaren i samarbeid med Sola kommune et opprydnings- og restaureringsarbeid. Dette ble avsluttet med en arkeologisk utgraving av kirkeruinen i 1986. Kirkeruinen er nå restaurert og gir oss et spennende møte med romansk tid.


Foto: Arne Toftøy-Andersen

  KIRKEBěKER
Håland (Sola)
Håland prestegjeld med soknene Håland, Sola og Tjora går tilbake til tida før reformasjonen.

1741: Madla sokn ble overført til Håland prestegjeld iflg. reskript 27.11.1739. Før denne tid lå soknet til Latinskolen i Stavanger.

1840: Ved kgl.res. 19.10. ble Håland, Sola og Tjora sokn slått sammen til Sola sokn.

Ministerialbøker ("MINI")
A 1 1671-1722 07 Håland, Tjora og Sola sokn. Fellesregister.

A 2 1722-1794 08 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte. Vigde. Døde. Off. skriftemål 1723-1770. Inngang 1722-1774.

A 3 1794-1815 05 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte, vigde og døde 1794-1815. Konf. 1795-1815. Innfl. 1794-1815. Utfl. 1794-1812. Inngang 1794-1799. Diverse.

A 4 1815-1829 06 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte og døde 1815-1829. Konf. 1816-1828. Vigde 1815-1828. Innfl. 1816-1829 og 1835-1841. Utfl. 1816-1829 og 1835-1841.

A 5 1829-1841 05 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte 1829-1841 og 1853. Konf. 1829-1840. Vigde og døde 1829-1841. Innfl. 1829-1835. Utfl. 1828-1835. Vaksinerte 1826-1840.

A 6 1842-1853 09 Sola og Madla sokn. Fødte og vigde 1842-1853. Konf. og døde 1841-1853. Innfl. 1839-1853. Utfl. 1841-1853. Vaksinerte 1841-1853.

A 7.1 1854-1870 07 Sola og Madla sokn. Fødte og konf 1854-1870.

A 7.2 1854-1870 07 Sola og Madla sokn. Vigde 1854-1868. Døde 1854-1868. Innfl. 1854-1868. Utfl. 1854-1870. Vaksinerte 1854-1870.

A 8 1871-1882 06 Sola og Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1870-1882. Utfl. 1871-1882.

A 9 1883-1888 04 Sola sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1883-1888. Utfl. 1878-1887. Innmeldte 1884-1888. Utmeldte 1888.

A 10 1883-1900 05 Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede.

A 11 1889-1900 07 Sola sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1880-1900. Utfl. 1889-1900. Fødte og døde dissentere 1893, 1895 og 1899. Borgerlig vigde 1893-1898. Dødfødte 1890-1900.

A 12 1901-1913 08 Sola sokn. Fødte, vigde og døde 1901-1913. Konf. 1901-1912. Innfl. 1900-1902. Utfl. 1901-1913. Dødfødte 1901-1908. Innmeldte 1904-1913. Utmeldte 1901-1912.

A 13 1901-1923 05 Madla sokn. Døpte. Konf. Døde 1901-1923. Vigde 1902-1923. Innfl. 1900. Utfl. 1914. Dødfødte 1901-1919. Borgerlig vigsel 1913. Innmelding 1920-1921. Utmelding 1919-1922.

A 14 1913-1927 10 Sola sokn. Døpte. Vigde. Konf. 1913-1924. Døde 1913-1928. Innfl. 1913. Utfl. 1912-1919. Dagsregister 1913-1921. Dødfødte 1913-1919. Dissentere fødte 1908-1918. Innmeldte 1921. Utmeldte 1914-1927.


Klokkerbøker ("KLOK")
B 1 1815-1845 08 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte og vigde 1815-1845. Konf. 1816-1844. Døde 1815-1844. Inn-/utflyttede ca. 1815-1826.

B 2 1845-1872 06 Sola og Madla sokn. Fødte, konf. og døde 1845-1872. Vigde 1846-1872.

B 3 1873-1893 10 Sola sokn. Fødte og døde 1873-1893. Konf. og vigde 1873-1890.

B 4 1893-1898 02 Sola sokn. Fødte og døde 1893-1898. Konf. 1893-1896. Vigde 1893-1897.

B 6 1914-1940 05 Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker ("LYSN")
705BA1 1859-1887 03 Håland, Sand og Sauda sokn. Ført for Sand og Sauda 1859-1875. Ført for Håland 1875-1887.

Sjeleregister ("SJEL")

1758 01 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn.


Tilbake til hovedsiden         © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger  -  E-post: epost@ro.disnorge.no