Kirker / Gravsteder i Rogaland
 
REVHEIM KIRKE

Foto: Karleif Lende


Revheim kirke - langkirke bygd i 1865 i tømmer med 300 plasser. Restaurert 1953,1993. Tungenes prosti. Stavanger kommune.
Arkitekt: Linstow, Hans Ditlev Frank.

Revheim kirke ble delvis ødelagt i brann 1. august 1992 og er restaurert igjen. Kirken gjenåpnet 4. april 1993.

  KIRKEBěKER

1741: Madla sokn ble overført til Håland prestegjeld iflg. reskript 27.11.1739. Før denne tid lå soknet til Latinskolen i Stavanger.

Ministerialbøker ("MINI")
A 1 1671-1722 07 Håland, Tjora og Sola sokn. Fellesregister.

A 2 1722-1794 08 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte. Vigde. Døde. Off. skriftemål 1723-1770. Inngang 1722-1774.

A 3 1794-1815 05 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte, vigde og døde 1794-1815. Konf. 1795-1815. Innfl. 1794-1815. Utfl. 1794-1812. Inngang 1794-1799. Diverse.

A 4 1815-1829 06 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte og døde 1815-1829. Konf. 1816-1828. Vigde 1815-1828. Innfl. 1816-1829 og 1835-1841. Utfl. 1816-1829 og 1835-1841.

A 5 1829-1841 05 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte 1829-1841 og 1853. Konf. 1829-1840. Vigde og døde 1829-1841. Innfl. 1829-1835. Utfl. 1828-1835. Vaksinerte 1826-1840.

A 6 1842-1853 09 Sola og Madla sokn. Fødte og vigde 1842-1853. Konf. og døde 1841-1853. Innfl. 1839-1853. Utfl. 1841-1853. Vaksinerte 1841-1853.

A 7.1 1854-1870 07 Sola og Madla sokn. Fødte og konf 1854-1870.

A 7.2 1854-1870 07 Sola og Madla sokn. Vigde 1854-1868. Døde 1854-1868. Innfl. 1854-1868. Utfl. 1854-1870. Vaksinerte 1854-1870.

A 8 1871-1882 06 Sola og Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1870-1882. Utfl. 1871-1882.

A 10 1883-1900 05 Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede.

A 13 1901-1923 05 Madla sokn. Døpte. Konf. Døde 1901-1923. Vigde 1902-1923. Innfl. 1900. Utfl. 1914. Dødfødte 1901-1919. Borgerlig vigsel 1913. Innmelding 1920-1921. Utmelding 1919-1922.

Klokkerbøker ("KLOK")
B 1 1815-1845 08 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn. Fødte og vigde 1815-1845. Konf. 1816-1844. Døde 1815-1844. Inn-/utflyttede ca. 1815-1826.

B 2 1845-1872 06 Sola og Madla sokn. Fødte, konf. og døde 1845-1872. Vigde 1846-1872.

B 6 1914-1940 05 Madla sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker ("LYSN")
705BA1 1859-1887 03 Håland, Sand og Sauda sokn. Ført for Sand og Sauda 1859-1875. Ført for Håland 1875-1887.

Sjeleregister ("SJEL")

1758 01 Håland, Tjora, Sola og Madla sokn.

Tilbake til hovedsiden         © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger  -  E-post: epost@ro.disnorge.no