Kirker / Gravsteder i Rogaland
 
TIME KYRKJE

Foto: Arne Toftøy-Andersen

Time kirke - rektangulær bygd i 1859 i tre med 700 plasser. Jæren prosti. Time kommune.
Arkitekt: Mossige.

  KIRKEBěKER
LYE
Lye prestegjeld med soknene Time og Gjesdal går tilbake til tida før reformasjonen. Det ble nedlagt fra 01.01.1927.

Time prestegjeld med Time sokn ble opprettet fra 01.01.1927 ved deling av Lye prestegjeld, iflg. kgl.res. 22.10.1926.

Gjesdal prestegjeld med Gjesdal sokn ble opprettet fra 01.01.1927 ved deling av Lye prestegjeld, iflg. kgl.res. 22.10.1926.

Kirkebøker fra Time 1910-1932; se Time prestegjeld

Ministerialbøker ("MINI")
A 1 1725-1800 04 Time og Gjesdal sokn. Fødte og vigde 1725-1799. Konf. 1771-1799. Døde 1725-1800. Legatutdeling 1778-1795.

A 2 1799-1817 04 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1799-1817. Konf. 1800-1816. Innfl. 1800-1816. Utfl. 1801-1816. Vaksinerte 1814-1821. Inngang 1799-1814.

A 3 1816-1826 05 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1826. Konf. 1818-1826. Inn-/utflyttede 1818-1826.

A 4 1826-1841 16 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1826-1841. Konf. 1827-1841. Inn-/utflyttede 1826-1841. Vaksinerte 1828-1841.

A 5.1 1842-1855 08 Time og Gjesdal sokn. Fødte. Konf.

A 5.2 1842-1855 08 Time og Gjesdal sokn. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte.

A 6 1856-1871 15 Time og Gjesdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Inn-/utflyttede. Vaksinerte 1856-1867. Innmeldte 1860-1866. Utmeldte 1858-1860.

A 7 1872-1881 10 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1872-1881. Konf. 1872-1880. Inn-/utflyttede 1872-1881. Dissentere 1873-1881.

 

A 8 1881-1892 09 Time og Gjesdal sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1876-1891. Utfl. 1881-1892. Dissentere 1884-1892. Innmeldte 1889-1890. Utmeldte 1881-1892.

A 9 1893-1903 11 Time sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. 1878 og 1892-1903. Utfl. 1893-1911. Borgerlig vigde 1893-1902. Døde dissentere 1901. Inn-/utmeldte 1893-1902.

A 12 1904-1920 12 Time sokn. Fødte. Konf., vigde og døde 1904-1919. Innfl. 1906-1913. Utfl. 1908-1914. Dissentere 1904-1916. Dødfødte 1904-1916. Borgerlig vigde 1904-1917. Utmeldte 1904-1919.

Klokkerbøker ("KLOK")
B 1 1816-1826 06 Time og Gjesdal sokn. Fødte, vigde og døde 1816-1826. Konf. 1818-1826. Inn-/utflyttede 1818-1826.

B 2 1852-1867 06 Time sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1868-1878 06 Time sokn. Fødte, vigde og døde 1868-1878. Konf. 1868-1871.

B 6 1879-1888 06 Time sokn. Fødte. Vigde. Døde.

B 8 1889-1909 07 Time sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde. Fødte dissentere 1884-1909.


TIME
Time prestegjeld med Time sokn ble opprettet fra 1. januar 1927 ved deling av Lye prestegjeld, iflg. kgl. res. av 22. oktober 1926.

Kirkebøker fra Time 1725-1920; se Lye prestegjeld

Klokkerbøker ("KLOK")
B1 1910-1932 11 Time sokn. Fødte. Konf. 1910-1928. Vigde 1910-1927. Døde 1910-1929, Fødte dissentere 1911-1913.

B2 1932-1944 Time sokn. Fødte og døpte

Tilbake til hovedsiden         © 1998-2009 DIS-Rogaland, Postboks 704, 4003 Stavanger  -  E-post: epost@ro.disnorge.no