STATSARKIVETS KILDER FOR SLEKTSGRANSKERE
Statsarkivet i Stavanger
Bergelandsgt. 30
4012 Stavanger
Tel:  51501260
Fax: 51501290
Statsarkivet i Stavanger har arkivstykker primært for Rogaland.  De eldste arkivene går tilbake til 1500- og 1600-tallet, men hovedmengden av materialet er av nyere opprinnelse.  Blant de mest brukte arkivsakene er kirkebøker, folketellinger, tingbøker, panteregistre og pantebøker.  Disse kildene inneholder verdifulle person- og eiendomsopplysninger, både til forskningsbruk og til rettslig dokumentasjon.

Statsarkivets bestand utgjør i 2001 ca. 7.000 hyllemeter.  Av bestanden er 1.400 hm. privatarkiver fra ca. 1.000 arkivskapere (bedrifter, foreninger m.v.).  Statsarkivet har også en fotosamling med ca. 400.000 negativer.
Åpningstider for lesesalen: man-fre 0900-1500 (ons til 1900). Stengt lørdag.
Epost: statsarkivet.stavanger@arkivverket.no

Kilde Inneholder Tidsrom

Klausul

Kirkebøker Fødte og døpte, vaksinerte, konfirmerte, trolovede og gifte, introduserte, døde og begravde, inn- og utflyttede. ca. 1670 ->
60 år
Klokkerbøker For det meste fødte, døde, viede og konfirmerte. Mangler i noen tilfeller i tidsrommet ca 1840-1890. ca. 1815 ->
60 år
Manntall Kun gutter fra 1 år og menn. 1660-årene og 1701.
   
Folketellinger 1801, 1865, 1875, 1885 (kun by og tettsted) og 1900. 1801, 1865, 1875, 1885, 1900, 1920
100 år
Nominativ telling Statistikker 1825 Stavanger landsogn og Rennesøy, 1835 Stavanger landsogn, Sokndal og Hjelmeland, 1845 Sokndal og 1855 Egersund og Hjelmeland. 1825, 1835, 1845, 1855
   
Sjeleregister    1758
  
Dødsmeldinger (fra sorenskriverarkivet, lensmenn) ca. 1820 ->
60 år
Adressebøker Navn, adresse, yrke ca. 1901, 1910, 1918 samt fra 1922 og fremover.
   
Telefonkataloger   1925 ->  
Skifteprotokoller Helst selveiere og leilendinger, ikke husmenn ca. 1650 ->
  
Skifteforhandlinger + vedlegg   ca. 1850 ->
60 år
Skifteregister Ført på kort etter gårdnavn  
fritt
Skifter    ca. 1750 ->
  
Overformynderprotokoller Navn, alder på arvinger, hvem arven var fra og hvem som var verger. ca. 1715 -> 1890 i statsarkiv, ellers i kommunearkivene.
  
Sjøinnrulleringen (fylkesmann/amtmann) ca. 1670 ->
  
Sjømannsruller og mønstringsprotokoller Kun sjøfolk 1860 -> 1911
  
Tingbøker   ca. 1620 ->
  
Politiarkiv Arrestant-,fange-,etterlysnings-,anmeldelses-,justis-,bøte- og forhørsprotokoller  

80 år

Fengselsarkiver   1700-tallet ->
80 år
Prestenes attestsamlinger Flytteattester (navn, hvor man kom fra, når til alters, prestens skussmål). På 1800-tallet også notert opplysninger om dåp, konfirmasjon og vigsel. (Vedlegg til kirkebøkene)  
80 år
Skattemanntall 1645 Koppskatt, 1743 Ekstraskatt, 1789 Formueskatt, 1810 Inntektsskatt. 1645, 1743, 1789, 1810.
    
Branntakstprotokollene   1767 -> (byene), 1845 -> landdistrikter
        
Kommunikantbøker Nadverdsgjester minst en gang i året (et fåtall bevart) 1687 -> 1800-tallet
     
Kvekerarkivet Menighetens arkiv - Norsk/engelsk korrespondanse   
     
Waisenhuset      
80
(100 år)
Kongelige bevillinger Norske kongebrev ca. 1850 ->
    
Fotoarkiver Personer, steder og bygninger registrert på gater 1860 ->
   
Privatarkiver Lag, foreninger, forretninger og bedrifter   
  
Adopsjoner    1933 - 1961
100 år
Lensmannen Inn og utflyttede 1901 - 1943
  
   Fremmedprotokoller 1901 ->
  
Fogden Kassabøker 1714 ->
  
   Passprotokoller 1828 -> 1864
  
Fylkesmannen Militære ruller   
  

© 1998-2009 DIS-Rogaland      Postadresse: Postboks 704, 4003 Stavanger      E-post: epost@ro.disnorge.no     Sist oppdatert: 27-Oct-2009 10:11