DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvem forsker hvor?

I DIS-Norges tjeneste Slektsforskerbasen kan du finne andre som forsker i samme kommuner eller på samme gårder som deg selv. Og hvis du i tillegg har registrert deg kan du legge inn hvilke kommuner og gårder du selv er interessert i, slik at andre kan finne deg også. Du kan registrere deg både på nåtidens og på mange tidligere kommunenavn. Gårdsnavnene kommer fra 1886-matrikkelen, gårdene er derfor plassert etter kommuneinndelingen i 1886 - altså ikke etter dagens grenser.

Se på hjelpesiden for å lese hvordan du kan registrere deg.

Pr. 15 Januar 2021, klokken 22:02 har 8640 slektsgranskere registrert seg i databasen, i gjennomsnitt med interesse for 6 kommuner hver.

Husk å vedlikeholde din registrering - oppføringer med ugyldig e-postadresse eller uten informasjon om hvilke kommuner/gårder man er interessert i slettes periodisk.